W IJ Z I G I N G E N

27-10-2016
De pagina http://www.aanpakverlegenheid.nl/bestuurlijke-principes/ inzake het besturen van een vereniging, stichting, enz. is behoorlijk gewijzigd. De tekst van het “Criterium” onder de paragraaf “ALGEMEEN” is sterk verbeterd. Dit gaat over het bepalen/aanvaarden van een criterium waar een goede besluitvorming aan moet voldoen. Dit is het resultaat van een nieuwe, frisse blik. Bedoelde nieuwe tekst luidt als volgt:
CITAAT
Twee aardige, redelijke vrouwen komen gelijktijdig, via de voor- en achterdeur, een groentezaak binnen tegen sluitingstijd. Ze willen allebei bijzonder graag de laatste sinaasappel. Als criterium voor een goede oplossing wordt in dit geval aangehouden: “Er mag in deze situatie geen verliezer zijn, geen teleurgestelde.” Dit blijkt mogelijk, want het doel en de overeenkomsten maken het criterium uitvoerbaar. Wat blijkt namelijk? De een heeft de sinaasappel nodig voor een ziek kind en de ander om er een taart mee te versieren (doel), terwijl ze beiden niet persé de hele sinaasappel nodig hebben (overeenkomsten). Oplossing: Persen van de sinaasappel ter plaatse. De een krijgt het sap mee, de ander de schil.
EINDE CITAAT

2-10-2016
Elke pagina van deze website bevat vanaf vandaag een zeer duidelijke verwijzing naar een pagina-overzicht gesorteerd op categorie. Dit naar aanleiding van een waardevolle suggestie van een gebruiker.
Die verwijzing ziet er als volgt uit: KLIK DESGEWENST AAN:Paginatitels, ingedeeld naar categorie“. Z e e r  o v e r z i c h t e l i j k .  Deze verwijzing stond altijd al op de home-pagina. Maar soms komt men via google op een andere pagina terecht dan de home-pagina. En dan is een waslijst van onderwerpen op alfabet nauwelijks gebruiksvriendelijk te noemen, hoewel raadpleging van de home-pagina in zo’n geval een logische tussenstap zou zijn. Maar waarom zou een bezoeker van een website zich moeten verdiepen in het vermogen van de webmaster logisch na te denken?! Hij bezoekt deze website om heel andere redenen.

22-7-2016
De pagina cursuskenmerken www.aanpakverlegenheid.nl/cursus-kenmerken/
is op 22-7-2016 aangevuld met de volgende passage:

CITAAT
Vooraf 2
CONCENTRATIE + OEFENINGEN = TOEKOMST

Wat houdt concentratie in? Dit:

Met het oog op de toekomst je volledig richten op het heden, de toekomst totaal buiten sluiten en erop vertrouwen dat de toekomst volautomatisch uit het heden voortkomt. De toekomst is een verrassing, een cadeau omdat je haar buiten gesloten hebt. Concentratie wordt verstoord door problemen die niet opgelost worden. Geen concentratie? Geen toekomst.
EINDE CITAAT

26-5-2016
Uit de homepagina (en wel de paragraaf “Opstart van groepen”) is een passage verwijderd, omdat die achterhaald is waar het gaat over de vraag onder welke noemer ik mijn activiteiten nu ontplooi. Waar het niet gaat over dit aspect, geldt het tekstgedeelte, hoewel verwijderd, nog volop. De verwijderde passage luidde als volgt:
CITAAT
    Hij is tot voor kort kaderlid geweest van de Vereniging van Verlegen Mensen, en wel vanaf de oprichting van deze vereniging in 1988. Hij heeft in de vereniging een rol mogen spelen bij haar ontwikkeling. Een vader die zijn kind heeft geholpen volwassen te worden, moet niet bij zijn kind blijven inwonen en moet aanspraak maken op zijn zelfstandigheid. Vandaar dat vader nu op eigen kracht verder gaat. Daarbij zal hij de belangen van zijn kind op gepaste afstand zo goed mogelijk blijven verdedigen, ook al zou het succes van zijn kind ten koste gaan van hemzelf. Immers, het gaat niet om stichting en vereniging. Dat zijn slechts middelen. Het doel is de mens die zich wil ontwikkelen op het gebied van vaardigheden en denkgewoonten.
EINDE CIITAAT

24-1-2016
Aan de pagina Public relations http://www.aanpakverlegenheid.nl/public-relations/
is toegevoegd:
CITAAT
De oprichter van de stichting treedt m.i.v. 2016 op als vertegenwoordiger van de Vereniging van Verlegen Mensen. Hij gaat cursussen op diverse plaatsen in het land opstarten (en tot op zekere hoogte begeleiden) namens genoemde vereniging (VVM, www.verlegenmensen.nl)
De website van de stichting geeft extra informatie en oefeningen op het gebied van verlegenheid, alsmede inzicht in de achtergronden van de basiscursus.
EINDE CITAAT

22-10-2015
Op de pagina Workshop kritiek 1/2 http://www.aanpakverlegenheid.nl/workshop-reageren-op-kritiek-deel-12-basis-weerbaarheid/ is onder C een oefening toegevoegd (oefening 3).

18-10-2015
De pagina “Sporten-tafeltennissen” is verwijderd met het oog op de beperkingen van het besturen van een sportvereniging..

3-9-2015
Workshop kritiek 1/2. Paragraaf C is overzichtelijker geworden. http://www.aanpakverlegenheid.nl/workshop-reageren-op-kritiek-deel-12-basis-weerbaarheid/

29-8-2015
Workshop kritiek 1/2. Paragraaf C bevat oefeningen. http://www.aanpakverlegenheid.nl/workshop-reageren-op-kritiek-deel-12-basis-weerbaarheid/ De fasen van deze oefeningen zijn nu volledig vermeld in de beschrijving van de oefeningen. Ook is oefening 8 t/m 15 toegevoegd.

19-8-2015
“Probleemanalyse. Toegift.”
Vandaag is de laatste hand gelegd aan belangrijke toevoegingen.   http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-toegift/

10-8-2015
Toegevoegd is de pagina “Probleemanalyse. Toegift”
http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-toegift/ Hardnekkige problemen buiten verlegenheid.

11-7-2015
Pagina verlegenheid 2/2 (persoonlijkheidsstoornissen).
Door de toegenomen hoeveelheid tekst op deze pagina was de overzichtelijkheid ervan afgenomen. Daarom is deze pagina  http://www.aanpakverlegenheid.nl/verlegenheid-22/ voorzien van paragrafen..

20-4-2015
Naar mijn vaste overtuiging heb ik vandaag de laatste aanvullingen gemaakt in de pagina over persoonlijkheidsstoornissen http://www.aanpakverlegenheid.nl/verlegenheid-22/

16-4-2015

Er zijn weer aanvullingen gepleegd in de pagina over persoonlijkheidsstoornissen. http://www.aanpakverlegenheid.nl/verlegenheid-22/ (vooral om het betoog helemaal sluitend te maken)

6-4-2015
De pagina over persoonlijkheidsstoornissen www.aanpakverlegenheid.nl/verlegenheid-22/
heeft ongeveer 5 kleine aanvullingen ondergaan.

29-3-2015
Vóór de wijziging bevatte de pagina over persoonlijkheidsstoornissen http://www.aanpakverlegenheid.nl/verlegenheid-22/
aan het slot de volgende passage:

CITAAT
Mensen die zo bescheiden en inlevend zijn dat ze (enigszins) verlegen zijn gebleven, hebben geen stoornis. Een alternatieve definitie van verlegenheid, met positieve etikettering, is dan ook afkeer om te kwetsen,
EINDE CITAAT

Deze zin is aangevuld met:
CITAAT
een definitie die precies past binnen de aanpak van Van der Molen, die de initiator is van een cursus i.p.v. therapie (Zie “Aan verlegenheid is iets te doen”, met de resultaten van zijn proefschrift, 1984).
EINDE CITAAT

Of deze aanvulling getuigt van een overdreven rechtvaardigheidsgevoel of een op niets berustende perfectionistische aanleg moet nog worden vastgesteld.

17-3-2015
De pagina over persoonlijkheidsstoornissen http://www.aanpakverlegenheid.nl/verlegenheid-22/
is als volgt aangevuld:

CITAAT

De persoonlijkheid van de patiënt kan ook een —  op het eerste gezicht — gunstig randverschijnsel zijn bij de behandeling van zijn psychische ziekte, maar is juist dan een afleidend element. Van der Velden heeft dit geïllustreerd in een nummer van het Tijdschrift voor Directieve therapie, naar ik me kan herinneren ongeveer als volgt. De afvoer van een huis kan een stoornis vertonen, kan verstopt zijn. In de werkopdracht leest de loodgieter de volgende beschrijving van de klacht: “Het betreft een gezellig hoekpand. De afvoer onder het huis is verstopt, de woning heeft ruime kamers, met een riant uitzicht op de nabijgelegen bosrand.”

Ik raad met klem aan de volgende schitterende paragrafen uit het boek Directieve therapie
(2009/2010) te lezen:
30.1.7 “Is het erg om aan een persoonlijkheidsstoornis te lijden?” en
30.1.8 “Persoonlijkheidsstoornissen en de directieve therapie”

EINDE CITAAT

8-3-2015
Pagina “Verlegenheid 2/2″ (laatste 2 alinea’s) http://www.aanpakverlegenheid.nl/verlegenheid-22/ doet nu nog beter tot uitdrukking komen de onterechtheid van de diagnose “Persoonlijkheidsstoornis”, aldus:
CITAAT
Mensen die zo bescheiden en inlevend zijn dat ze (enigszins) verlegen zijn gebleven, hebben geen stoornis. Een alternatieve definitie van verlegenheid, met positieve etikettering, is dan ook afkeer om te kwetsen.
Positieve etikettering is een van de belangrijkste principes uit de directieve therapie. In de directieve therapie is de z.g. persoonlijkheidsstoornis dat aspect van de patiënt dat de therapeut moet zien mee te krijgen in de behandeling.
EINDE CITAAT

5-3-2015
De nieuwe pagina ”verlegenheid 2/2″    http://www.aanpakverlegenheid.nl/verlegenheid-22/
is aangevuld met een laatste zin en wel de volgende:  “Een alternatieve definitie van verlegenheid, met positieve etikettering, is dan ook angst om te kwetsen.” (Vanwege het woord “alternatieve” heb ik daarvóór ook de gebruikelijke definitie van verlegenheid aangehaald.)

4-3-2015 (2)
Het begin van de homepagina is aangevuld met:  Door een computerprobleem worden de alinea’s op vele pagina’s van deze website, op een manier weergegeven die mijn uitgesproken afkeuring verdient.

4-3-2015 (1)
TOEGEVOEGD IS EEN PAGINA “VERLEGENHEID 2/2″  MET DE TITEL: “IS VERLEGENHEID EEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS?”  http://www.aanpakverlegenheid.nl/verlegenheid-22/

27-2-2015 (2)
Toegevoegd aan de pagina Vraag en Antwoord http://www.aanpakverlegenheid.nl/vraag-en-antwoord/
Vraag:
Is de directieve therapie ontworpen door Kees van der Velden of is deze therapie door hem in Nederland “alleen” geïntroduceerd  en verder uitgebouwd met medewerking van hoogleraren en psychiaters?

Antwoord:
Ik weet bijna zeker ook ontworpen. Hij is tenslotte benoemd tot hoofdredacteur van boek en tijdschrift “Directieve therapie”. Ook moeten genoemd worden zijn briljante en originele kijk op het begrip “Persoonlijkheidsstoornissen” en zijn buitengewoon plastische en humoristische beschrijvingen. Ongetwijfeld is hij geïnspireerd geworden door de beroemdste namen uit het buitenland, zoals Erickson. De wetenschappelijke aanleg is verruimd met de kunstzinnige. Hij is ook kunstschilder.

27-2-2015 (1)
Toegevoegd aan de pagina Workshop kritiek 1/2 http://www.aanpakverlegenheid.nl/workshop-reageren-op-kritiek-deel-12-basis-weerbaarheid/
(onder “Inleiding”):
De waarde van kritiek
Zelfs mensen die veelvuldig contact met elkaar hebben, vormen zich van elkaars gedrag en karakter een beeld dat lang niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid, in die zin dat aan het gedrag heel andere motieven, achtergronden en doelen ten grondslag liggen dan men denkt. Die kans is des te groter naarmate men slechts op het niveau van algemeenheden met elkaar communiceert. Misverstanden kunnen soms jaren duren voordat duidelijk wordt hoe het zit.
Men kan dit voorkomen door het uiten van kritiek en het praten hierover. Degene die kritiek uit, kan eraan bijdragen dat belangrijke misverstanden en hiaten in kennis worden blootgelegd en opgelost. Zo kan voorkomen worden dat een vriendschap of een goede verstandhouding onnodig eindigt, dus door onjuiste beeldvorming. Kritiek is in principe nooit kwetsend voor de ontvanger. Kritiek uiten is iets van de zender. Er is 50% kans dat kritiek qua feitelijke basis terecht is. Zo kan men met een schone lei verder gaan. Dus is er alle reden de kritiek te uiten. Kritiek is, volgens de definitie van kritiek, geen kritiek als die afbrekend wordt geuit. De vorm kritiek is effectief omdat men zo meteen tot de kern komt. Hieronder en in workshop kritiek 2/2 staat beschreven hoe men kritiek positief kan geven en er positief op kan reageren.

19-1-2015
De pagina therapieën www.aanpakverlegenheid.nl/therapieen/ is anders ingedeeld, met een aparte paragraaf voor de onderwijsmethode van Prof. Van der Molen.

18-1-2015
Workshops. In de overzicht van pagina’s, dat staat boven elke pagina, zijn de namen van de meeste workshops gewijzigd om een betere alfabetische rangorde en een kortere omschrijving te verkrijgen.

12-1-2015
Het jaarverslag 2014 is uitgekomen.
www.aanpakverlegenheid.nl/jaarverslag-2014/

11-1-2015
De indeling van het hoofdstuk Bestuurlijke principes www.aanpakverlegenheid.nl/bestuurlijke-principes/ is verbeterd.

31-12-2014
De tekst uit de paragraaf “WAAROM DEZE STICHTING?” van de homepagina  http://www.aanpakverlegenheid.nl/ wordt nu voorafgegaan door de volgende passage:

CITAAT
De oprichter van deze stichting is altijd gefascineerd geweest door de vraag hoe een mens tot zijn recht komt. Dus hoe kan het opruimen van blokkades in zijn ontwikkeling het beste gebeuren. Als er geen sprake is van zware psychische problemen, dan kan een rol spelen het verlangen om eventuele verlegenheid te overwinnen. Maar hoe?
EINDE CITAAT

Deze toevoeging is in wezen een samenvatting van mijn levensloop http://www.aanpakverlegenheid.nl/levensloop/

22-12-2014
Er is een passage over hardop lezen toegevoegd aan punt B van de pagina “Curusavonden / werkwijze”: http://www.aanpakverlegenheid.nl/werkwijze-cursusavonden-volledig/ , aldus:
CITAAT
………. Daarom vormt het hardop lezen van de oefening het hart van de begeleidingsmethode.
Soms wordt geprobeerd het hardop lezen te vermijden vanwege het “enge” component, dat wordt “gesublimeerd” tot kritiek, alsof een tekst hardop lezen een kinderachtige bezigheid zou zijn. Gelet op de ervaring stel ik dat deze kritiek voortkomt uit irrationele gedachten. Voor het begrip irrationele gedachten verwijs ik naar punt 2 van  http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-beknopt/.
EINDE CITAAT

5-11-2014
Er is een nieuwe pagina: “Jaarverslag 2014 (concept, eerste aanzet)” Link: . http://www.aanpakverlegenheid.nl/jaarverslag-2014/

1-11-2014
Boosheid. Een korte uiteenzetting vindt u op de nieuwe pagina “Boosheid“.

5-10-2014
De pagina “CURSUSAVONDEN WERKWIJZE” was m.i. al duidelijk en overzichtelijk, maar ik heb hem nog duidelijker en overzichtelijker gemaakt in deze tijd van snelle opeenvolging van bezigheden. http://www.aanpakverlegenheid.nl/werkwijze-cursusavonden-volledig/

29-4-2014
PESTERS AANPAKKEN
http://www.aanpakverlegenheid.nl/pesters-aanpakken/ Stap 7 is uitgebreider weergegeven.

31-3-2014
PROBLEEMANALYSE (DIEP)
Deze pagina is één van de vier pagina’s over de probleemanalyse die zijn voorzien van paragraaf-kopjes waardoor alles veel overzichtelijker is geworden.

9-3-2014
REAGEREN OP KRITIEK
De workshop “Reageren op kritiek” is gesplitst in twee delen. Nieuw is: http://www.aanpakverlegenheid.nl/workshop-reageren-op-kritiek-deel-12-basis-weerbaarheid/

18-2-2014
PUBLIC RELATIONS
Een nieuwe pagina, Public Relations, is toegevoegd.

8-1-2014
BASISCURSUS ALS SPEL
Over het spel van de basiscursus is op de pagina cursusavonden/werkwijze onder punt “A. Structuur” de volgende passage ingelast.

CITAAT
Nog iets over het spel. Op 20-12-2013 was er weer een aflevering van de filosofische TV-serie “Dus ik ben”. De presentatie was in handen van de filosofe Stine Jensen. Deze aflevering was geheel gewijd aan het thema “het spel”.
Enkele letterlijke citaten volgen hier.
Wij behoren allen tot de soort homo ludens, ”De spelende mens”.
Friedrich Schiller had altijd wat te doen. Naast dichter en toneelschrijver was hij ook filosoof, en hij kon met veel passie en pathos schrijven over spelen. “De mens speelt alleen indien hij in de volle betekenis van het woord mens is …… en hij is alleen dan geheel mens, indien hij speelt.”
Volgens Schiller ervaren we enkel in het spel echte vrijheid. Ook al is het tijdelijk, het spel bevrijdt ons even van ongebreidelde verlangens. De dwingende realiteit wordt even van de troon gestoten, even is er verlossing en verlichting.
De voorstellingen die je kunt oproepen met het spelen van een spel, verdwijnen als je je niet aan de regels van het spel houdt.
Tot zover het TV-programma.

EINDE CITAAT

3-1-2014
PESTEN
De pagina “Pesters aanpakken“ is voor wat punt 1 betreft, vervangen door de volgende tekst:
CITAAT
1. Laat een pester apart plaatsnemen, bv. in een kantine, met de klassevertegenwoordiger van een hogere klas of een andere leerling die enig aanzien geniet. Zij praten een paar minuten over het pestgedrag van de pester.
     De één-op-één verhouding doet een sterker beroep op het eigen individuele geweten dan een proces binnen het groepsgebeuren. De eigen mening wordt sterk beinvloed door wat de groep in meerderheid vindt. Het groepsgedrag kan zeer grillig zijn. Een genezingsproces dat geheel berust op groepswetmatigheden heeft geen fundament. Mensen willen graag ergens bij horen. Het collectief is een vijand van het geweten.
Het betrekken van een medeleerling bij dit proces is gedaan omdat de pester niet het idee mag krijgen dat goed handelen is of wordt voorbehouden aan volwassenen of aan de meerderheid van een groep. De ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel, de eigen overtuiging en de vorming van het eigen geweten gaan hand in hand.
Ook is een doel het vertrouwd raken met zelfhulp.
EINDE CITAAT

14-9-2013
REAGEREN OP KRITIEK
Tussen de inleidende tekst over kritiek geven is toegevoegd:
“Ook al heb je zware kritiek op iemand (bv. op je vader als die jou in je jeugd veel geslagen heeft), dan nog kun je in ik-termen, namelijk als een grief en zo weinig mogelijk als een verwijt, proberen het verleden te verwerken, m.a.w. door hem te vertellen of te schrijven wat zijn gedrag met jou en je instelling t.o.v. hem gedaan heeft. Zo’n houding is meer helend bij alle partijen dan wraakzuchtig.”

9-9-2013
Nieuwe pag.:
GEDACHTE-EXPERIMENTEN (1. RELATIES)
http://www.aanpakverlegenheid.nl/gedachte-experimenten-1-relaties/

30-8-2013
CURSUS / RECENSIES
http://www.aanpakverlegenheid.nl/recensies-basiscursus-vvm/
Punt 4/4

27-8-2013
CURSUSAVONDEN / WERKWIJZE
http://www.aanpakverlegenheid.nl/werkwijze-cursusavonden-volledig/.
Toegevoegd is aan “C. Ontstaansgeschiedenis”
“Een woord van dank verdienen alle cursisten die in de loop van de tijd loyaal en in vertrouwen hebben meegewerkt door de cursus in hun toenmalige, gelukkig al effectieve vorm te volgen en zo tot een succes te maken. Dit vooral in hun eigen voordeel, wat uiteraard de bedoeling was.”

27-8-2013
WAAROM DEZE STICHTING?
Aan de homepagina, 2e paragraaf, getiteld “Waarom deze stichting?”, is toegevoegd de volgende passage:
“Therapie kan nodig zijn, maar therapeuten en psychiaters raden vaak onze cursus aan, omdat zij begrijpen dat onze cursisten gelegenheid krijgen veel tijd te besteden aan oefensituaties die sterk lijken op die van het leven van alle dag. Daardoor kunnen in het gewone leven, met kleine stapjes, uitdagingen aangegaan worden die, zonder de ondersteuning vanuit de cursus, vooralsnog veel te hoog gegrepen zouden zijn, hoeveel therapie men ook krijgt. Immers, verlegenheid overwinnen kan alleen via contacten met andere mensen.”

26-8-2013
BESTUURLIJKE PRINCIPES
http://www.aanpakverlegenheid.nl/bestuurlijke-principes/
Toegevoegd is: “Volgens Kees van der Velden en Kees Hoogduin (directieve therapie, 2010, pag. 237) kan men twijfel oplossen door aan ieder argument (voor- en nadeel) een 0, halve of hele punt toe te kennen en zich hierbij bepaalde vragen te stellen.”

25-8-2013
Een nieuwe pagina is gemaakt: “Workshops algemeen”

20-8-2013
Andere naam parafraseren en reflecteren
De paginatitel parafraseren en reflecteren heeft vanaf nu de titel Workshop parafraseren en reflecteren.

18-8-2013
KOPJES IN DE TEKST
De teksten van veel pagina’s zijn voorzien van kopjes of het aantal kopjes is vermeerderd, dit i.v.m. de overzichtelijkheid.

11-8-2013
CURSUSAVONDEN / WERKWIJZE
http://www.aanpakverlegenheid.nl/werkwijze-cursusavonden-volledig/.
De opdracht die ik mezelf destijds stelde: “Los de tegenstrijdigheid tussen een cursus en zelfhulp op“, is m.i. geslaagd. Dit is verder verduidelijkt in:
C. Ontstaansgeschiedenis
vooral door de spelvorm te verklaren.

8-8-2013
CURSUS SEPT. 2013 / ARNHEM-VELP
http://www.aanpakverlegenheid.nl/cursus-in-sept-2013/
De volgende verduidelijkingen zijn aangebracht:
Opgeven (organisatorisch):
Uiterlijk eind sept.
Gebruik svp de inschrijvingsbon. Zie http://www.aanpakverlegenheid.nl/act/
VOL = VOL
Opgeven (cursusgeld voldoen):
1. Vrijblijvend, zonder iets te betalen. Zie http://www.aanpakverlegenheid.nl/act/
2. Als er genoeg mensen zijn die op een bepaalde dag kunnen, krijgt u een uitnodiging om het cursusgeld te betalen.
3. Als er dan toch niet voldoende betalingen binnenkomen, krijgt u het volledige bedrag meteen terug.
Alternatieven:
De cursus kan doorgaan bij minimaal 6 deelnemers. Belangstellenden willen misschien wel deelnemen maar kunnen door praktische omstandigheden niet meteen meedoen. Bij minder aanmeldingen dan 6 (2 t/m 5), kan voor 5 euro per avond ander aanbod worden verzorgd, bv. tijdens een wandeling, bij een deelnemer thuis, na een goede voorbereiding, e.d. Zeker hierbij wordt eigen initiatief van gegadigden op prijs gesteld.
Zo mogelijk wordt de cursus 1x per halfjaar gegeven.

5-8-2013
CURSUSAVONDEN / WERKWIJZE
http://www.aanpakverlegenheid.nl/werkwijze-cursusavonden-volledig/
Hier en daar in de paragraaf Ontstaangeschiedenis is nog iets veranderd.

1-8-2013
CURSUSAVONDEN / WERKWIJZE
http://www.aanpakverlegenheid.nl/werkwijze-cursusavonden-volledig/
Aanvulling van Parafgraaf C, Ontstaangeschiedenis (begeleidingsmethode).
Toegevoegd is:
“Het bleek na een aantal lessen dat niemand de begeleiding van mij wilde overnemen en zo stond het voortbestaan van de groep op het spel (zelfhulp). De groepsleden waren gewend aan één leider, men vond het volgen van de cursus al een uitdaging op zich en men vond ook nog eens begeleiden een te zware en enge taak, logisch. Mij werd duidelijk, uit het raam van de trein starend, dat er slechts één manier was om deze patstelling te doorbreken en dat was: Iedereen al vrijwillig een klein rolletje laten spelen in de begeleiding vanaf les 1, bv. aan een medegroepslid vragen iets te doen. In groepen in andere provincies bleek dat als er maar één leider is en die werd ziek of verhuisde of het te druk kreeg, de groep een leider ontbeerde, waarna deze uiteen viel.”

30-7-2013
PROBLEEMANALYSE (Deel van basiscursus)
Er waren een korte en een lange versie, maar slechts 1 werkex. Nu hebben zowel de lange als de korte versie een eigen werkex. gekregen, als volgt:
Kort:        http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-beknopt/ Werkex:   http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-werkex/
Diep:       http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-uitgebreid/ Werkex.: http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-diep-werkex/

28-7-2013
CURSUSKENMERKEN
De pagina Cursuskenmerken http://www.aanpakverlegenheid.nl/cursus-kenmerken/ had nog geen samenvatting. Deze is er nu wel en luidt als volgt:
CITAAT
Samenvatting:
Hoewel eenzaamheid een groot probleem is in onze samenleving, is de stichting in het leven geroepen niet louter om de eenzaamheid te bestrijden maar om te stimuleren dat de eigen tevredenheid over de kwaliteit van het aangaan en onderhouden van contacten omhoog gaat. Vandaar dat de bijeenkomsten samen een cursus heten en dat er een vast programma is. Initiatieven ter verhoging van de gezelligheid zijn zeer welkom, maar het is de bedoeling dat deze vooral buiten de eigenlijke cursus uitgaan van de deelnemers zelf, eventueel via de cursusleider, en geinspireerd worden door de geleerde vaardigheden en het positieve denken.
EINDE CITAAT

22-7-2013
LEVENSLOOP
http://www.aanpakverlegenheid.nl/levensloop/
Ik hoor soms dat vroeger het klassevertegenwoordigerschap vaak werd opgezadeld juist aan een minder geliefde klasgenoot. Om dit beeld in mijn geval recht te zetten ware hierbij op te merken, dat mijn enige actie ter invulling van deze taak, was: Vanuit achterin de klas naar voren stuiven om 2 klasgenoten die met elkaar op de vuist dreigden te gaan, met succes te scheiden. Ik vind dit toch een mooi wapenfeit, al zeg ik het zelf.

18-7-2013
ZELFHULP
Een zeer belangrijke passage is toegevoegd aan http://www.aanpakverlegenheid.nl/zelfhulp/ ergens in het met vette letters geschreven deel dat het laatste vette onderdeel is, als volgt:
Hierbij kan men denken aan een proeftuin voor de ontwikkeling van eigen talenten, namelijk als deel van de organisatie waartoe men behoort, of aan de bestaande en toekomstige sociale contacten, waarin men zich ook steeds beter gaat voelen met gebruikmaking van de vaardigheden die men opdoet.

11-7-2013
TAFELTENNIS
De pagina Cursus in sept. http://www.aanpakverlegenheid.nl/cursus-in-sept-2013/
is gewijzigd. De noot bij Tafeltennisvereniging Gazelle is vervallen omdat het ruimtegebrek is opgeheven.

9-7-2013
PARAFRASEREN
De pagina’s Parafraseren en reflecteren 1/2 en 2/2 hebben er een 3e sub-pagina bijgekregen, zodat die pagina heet: Parafraseren en reflecteren 3/3: http://www.aanpakverlegenheid.nl/parafraseren-en-reflecteren-33/
De theorie is hierin zo veel mogelijk samengebracht en gecompleteerd. Ook zijn twee nieuwe oefeningen opgenomen.

29-6-2013
CURSUSAVONDEN
De pagina Cursusavonden / werkwijze  http://www.aanpakverlegenheid.nl/werkwijze-cursusavonden-volledig/  heeft een duidelijker samenvatting gekregen, als volgt:
Samenvatting:
A. Structuur: De cursusavonden verlopen volgens een bepaalde structuur (als spel).
B. Begeleiding: De begeleidingstaken worden gespreid over zo veel mogelijk groepsleden.
C. Ontstaansgeschiedenis: Met de bescheiden maar royaal aangeboden en uitstekend ingebedde ondersteuning van ds. Hans Visser van de Pauluskerk te Rotterdam op het gebied van cursusruimte is e.e.a. ontworpen en ontwikkeld (in de periode 1989 – 1995).

27-6-2013
Huishoudelijk reglement http://www.aanpakverlegenheid.nl/huishoudelijk-reglement/
Artikel 7, luidende als volgt; “Het Comité van Aanbeveling, de Adviesraad en de Raad van Toezicht hebben uit hoofde van hun status geen juridische bevoegdheden en verplichtingen.” heeft een toelichting gekregen en wel de volgende:
De achtergrond hiervan is: het geven van vrijheid, onschendbaarheid en vertrouwen. De belasting voor de betrokken personen mag niet te groot zijn. De stichting neemt in alle situaties alle verantwoordelijkheid op zich.

22-6-2013
De pagina Cursus / zelfhulp http://www.aanpakverlegenheid.nl/zelfhulp/ heeft een duidelijker samenvatting gekregen, als volgt:
CITAAT
Samenvatting:
Verjaardag vieren? Huur een sociaal werker. Onzin. Verlegenheid overwinnen? Huur een therapeut. Ook onzin vaak. Dat kun je onderling, zelfstandig. Verlegenheid is geen ziekte. Wij gaan uit van zelfhulp. Zelfhulp is een vorm van wederzijdse, onderlinge hulp waarbij de hulpvragers zich geen etiket opplakken en zich niet afhankelijk opstellen van professionele hulpverleners.
Geen gesprekken met een professionele deskundige, maar een professioneel opgezette cursus. Praten met groepsleden (ervaringsdeskundigen) geeft herkenning en erkenning en begeleidt actie.
De deelnemers nemen samen de begeleiding ter hand. De uitdagende en leerzame situaties waarin zij hierbij komen, zijn een effectief extra hulpmiddel bij de overwinning van verlegenheid (vergroting van vaardigheden en zelfvertrouwen). Door een gestructureerde begeleiding in spelvorm met veel samenwerking is een rol in de begeleiding voor iedereen uitvoerbaar zonder professionele krachten.
EINDE CITAAT

19-6-2013
Op de pagina persoonlijke notities is het stukje “18-6-2013 Hersenonderzoek” op drie plaatsen aangevuld. De hele overdenking wordt hieronder weergegeven met de aanvullingen vet getypt.
CITAAT
18-6-2013
Hersenonderzoek
Dr. Swaab doet hersenonderzoek. Hij denkt de kernvraag over leven na de dood te kunnen beantwoorden aan de hand van de resultaten van het onderzoek naar de hersenen van de mens door de mens. Dit kan niet.
Een batterijmeter, die de staat van batterijen kan vaststellen, werkt op batterijen. Maar dit apparaat kan niet de staat van de eigen batterijen meten. Als de batterijen (bijna) leeg zijn, werkt het apparaat niet en kan er niets worden gemeten. Zo kunnen wij, vanwege de beperkingen van onze hersenen, niet met onze hersenen onze hersenen goed en tot in de kern beoordelen. We zijn gevangen in een vicieuze cirkel. Of die kern nu de ziel is, doet er hier niet toe.
Een kind van twee jaar oud, dat de taal leert spreken, kan nooit de eigen taalvaardigheden beoordelen en vergelijken met die van een volwassen schrijver. Dat vergelijken gebeurt namelijk via de taal, te weten via allerlei ingewikkelde kenniselementen en regels, waar het kind geen weet van heeft. Het kind weet niet wat het niet weet.
Een mens kan zichzelf niet uit het moeras omhoog tillen.
Zo kunnen wij met onze hersenen onze hersenen niet ten diepste doorgronden en weten we dus ook niet of een gedeelte van de hersenen blijft functioneren na onze dood.
EINDE CITAAT

19-6-2013
PERSOONLIJKE NOTITIES  Vanaf 7-6-2013 zijn er 3 notities bijgekomen.

18-6-2013
De pagina Parafraseren en reflecteren is gesplitst in:
• Parafraseren en reflecteren (beg.) http://www.aanpakverlegenheid.nl/parafraseren-en-reflecteren-beg/ met 2 nieuwe opdrachten.
• Parafraseren en reflecteren (gevord.) http://www.aanpakverlegenheid.nl/parafraseren-en-reflecteren/ met de bestaande theorie, voorbeelden en opdrachten.

17-6-2013
De pagina Parafraseren en reflecteren http://www.aanpakverlegenheid.nl/parafraseren-en-reflecteren/ is met opdracht 3 aangevuld.

13-6-2013 (2)
Opnieuw is de pagina Parafraseren en reflecteren. http://www.aanpakverlegenheid.nl/parafraseren-en-reflecteren/ behoorlijk sterk aangevuld.

13-6-2013 (1)
De nieuwe pagina Parafraseren en reflecteren. http://www.aanpakverlegenheid.nl/parafraseren-en-reflecteren/ is behoorlijk sterk aangevuld

11-6-2013
Er is een nieuwe pagina en die heet: Parafraseren en reflecteren. http://www.aanpakverlegenheid.nl/parafraseren-en-reflecteren/
Hierin treft u o.a. kleine opdrachtjes aan.

10-6-2013
Nieuwe Pagina: Pauluskerk
http://www.aanpakverlegenheid.nl/pauluskerk/
Hoe mijn werk begon.

8-6-2013
HOMEPAGINA, WELKOMSTWOORD.  http://www.aanpakverlegenheid.nl/.
Tijdens een treinreis Schiphol-Dieren op 7 juni 2013 is een bijkomende passage bedacht onder de heilzame, meditatieve invloed van de bewegingen van de trein. Deze passage beschouw ikzelf zeer vrijmoedig als een geslaagde poging tot een treffende beschrijving van enkele veranderingen op het gebied van organisatie van mijn werk. Zij luidt:
CITAAT
De oprichter van de stichting is tot voor kort kaderlid geweest van de Vereniging van Verlegen Mensen, en wel vanaf de oprichting van deze vereniging in 1988. Hij heeft de vereniging mogen steunen bij haar ontwikkeling. Een vader die zijn kind heeft geholpen volwassen te worden, moet niet bij zijn kind blijven inwonen en moet aanspraak maken op zijn zelfstandigheid. Vandaar dat vader nu op eigen kracht verder gaat. Daarbij zal hij de belangen van zijn kind op gepaste afstand zo goed mogelijk blijven verdedigen, ook al gaat het succes van zijn kind ten koste van hemzelf. Immers, het gaat niet om stichting en vereniging. Dat zijn slechts middelen. Het doel is de mens die zich wil ontwikkelen op het gebied van vaardigheden en denkgewoonten.
EINDE CITAAT

7-6-2013
Over de tegenstelling tussen professionele hulp en zelfhulp heb ik een korte beschouwing toegevoegd aan de pagina Cursus / zelfhulp http://www.aanpakverlegenheid.nl/zelfhulp/ als volgt:
CITAAT
Zelfhulp en professionele hulp verschillen van karakter. Het hangt van de omstandigheden en de aard van de problemen af wat (in een bepaald stadium) beter is. Voor ingewikkelde psychiatrische problematiek verwijzen wij naar psychologen en psychiaters. Andersom verwijzen dezen, in lichtere “gevallen”, waar zelfvertrouwen het zwakke punt is, vaak naar de Vereniging van Verlegen Mensen en de stichting. Het is namelijk zo, dat deze zelfhulporganisaties vele uren per maand kunnen besteden aan alle hulpvragers in tegenstelling tot een wekelijks gesprek bij de GGZ. Verder laten wij de mensen niet alleen praten maar vooral oefenen en dan ook nog eens in een activerende zelfhulpsetting, waarbij ongemerkt grenzen worden verlegd.
In de bioscoop vragen aan het personeel om te mogen zappen is als het vragen om professionele hulp in een zelfhulporganisatie.
TV kijkend vragen om een schem van 20 meter breed is als het vragen om professionele hulp in een zelfhulporganisatie.
EINDE CITAAT

4-6-2013
PAGINATITELS OP CATEGORIE
http://www.aanpakverlegenheid.nl/paginatitels-op-categorie/
Een totaaloverzicht van categorieen is toegevoegd, als volgt
1. Basisinformatie
2. Basiscursus
3. Leven of dood
4. Kritiek en pesten
5. Motivatie
6. Achtergrondkennis
7. Beleid
8. Praktische zaken
9. Varia (toegiften)

2-6-2013
Het welkomstwoord op de home-pagina http://www.aanpakverlegenheid.nl/ is aangevuld als volgt:
De stichting is geen praat- maar een doe-organisatie. Praten in de stichting en/of daarbuiten kan een onmisbare inleiding of aanvulling zijn. Maar doen d.m.v. oefeningen, w.o. rollenspelen, geeft zelfvertrouwen.  De stichting heeft gekozen voor zelfhulp en blijft daarbij vanwege de goede resultaten. Zelfhulp betekent o.a. dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen vooruitgang.

2-6-2013
Op de homepagina onder het welkomstwoord  http://www.aanpakverlegenheid.nl/ is de volgende passage toegevoegd.
KLIK DESGEWENST AAN: ”Paginatitels, ingedeeld naar categorie“. Zeer overzichtelijk in plaats van de bovenstaande alfabetische ordening van paginatitels, die nogal chaotisch overkomt. Probeer niet alle pagina’s te lezen, maar alleen die onderwerpen waarvoor u belangstelling heeft. U vindt in een pagina af en toe een link naar andere pagina’s.

28-5-2013
Hieronder bij 27-5-2013 komt de volgende beschrijving voor:
>>>Er is een nieuwe pagina: Vraag en antwoord. Er is al één vraag. En een antwoord. Het onderwerp is: groepsgesprekken in de basiscursus.” <<<
De structuur van het antwoord op vraag 1 is ingrijpend gewijzigd.

28-5-2013
Hieronder bij 24-5-2013 komt de volgende tekst voor:
>>>De ontstaangeschiedenis van de begeleidingsmethode is beschreven onder C op de website-pagina http://www.aanpakverlegenheid.nl/werkwijze-cursusavonden-volledig/ Voor het eerst wordt de naam van ds. Hans Visser genoemd.” <<<
Enkele ingewikkelde passages zijn vereenvoudigd.

27-5-2013
ADVERTENTIES. Er is een nieuwe pagina met “alleen” advertenties. De pagina heet: http://www.aanpakverlegenheid.nl/zonnetjes-adv/

27-5-2013
VRAAG EN ANTWOORD. Er is een nieuwe pagina: Vraag en antwoord. Er is al één vraag. En een antwoord. Het onderwerp is: groepsgesprekken in de basiscursus.

27-5-2013
De pagina Workshop pesters aanpakken is aangevuld. Het hieronder onderstreepte gedeelte is nieuw.
Het pesten is een kwestie van hoe functioneert het geweten. Pesten is het stelen van zelfvertrouwen. Men kan echter niet zijn eigen problemen oplossen door problemen bij een ander te veroorzaken. Dat is net zo iets als vreemd gaan: door stiekem overspel te plegen los je je eigen huwelijksproblemen niet op. Je moet je problemen oplossen waar ze zijn ontstaan. Iedereen, jong of oud, heeft als leidraad het eigen geweten, dat bijna in alle gevallen ontwikkeld kan worden.

24-5-2013
De ontstaangeschiedenis van de begeleidingsmethode is beschreven onder C op de website-pagina http://www.aanpakverlegenheid.nl/werkwijze-cursusavonden-volledig/ Voor het eerst wordt de naam van ds. Hans Visser genoemd.

19-5-2013
Artikelen 1 en 3 van het huishoudelijk reglement zijn sterk gewijzigd.
Artikel 1 bepaalt dat belangrijke wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden toegelicht op de pagina Wijzigingen (deze pagina dus).
Een financiele paragraaf in de vorm van artikel 3 is toegevoegd. Die was nog niet opgenomen omdat de werkzaamheden van de stichting zich tot nu toe steeds hebben beperkt tot het verstrekken van informatie,

19-5-2013
De pagina Workshop reageren op kritiek.is nog eens kritisch doorgekeken. Ter verduidelijking zijn allerlei aanvullingen gemaakt en formuleringen verbeterd.

16-5-2013
De titels van de pagina’s inzake kritiek en pesten zijn gewijzigd. De paginatitels beginnen nu met “Workshop”

14-5-2013
De beschrijving die Wikipedia geeft van een stichting in Nederland is overgenomen op de pagina Stichting

14-5-2013
Art. 3 van het huishoudelijk reglement is aangevuld met een omschrijving van het begrip kostprijs.

14-5-2013
De pagina Pesters aanpakken is gereed gekomen.

13-5-2013
De cursuskenmerken, opgesomd op de desbetreffende pagina, waren nog wat ongeordend en ik heb er nu een samenhangend geheel van gemaakt.

12-5-2013
Workshop Reageren op kritiek en pesten
Enkele onduidelijke formuleringen in meerdere oefeningen van hoofdstuk B zijn vervangen.

9-5-2013
PR-beleid en deze website
Aangezien ik door drukke werkzaamheden moest besluiten dat ik voor onbepaalde tijd geen deel meer kan uitmaken van het kader van de Vereniging van Verlegen Mensen, is het ook niet juist informatie over (het beleid van) deze vereniging op te nemen in deze website. De conclusie is de constatering dat het PR-beleid voortdurend dient te worden aangepast aan nieuwe omstandigheden.

6-5-2013
De pagina: PESTERS AANPAKKEN is onder constructie. De hoofdpunten zijn gereed, alleen de toelichtingen er meteen onder nog niet.

24-4-2013
Art. 2 van het Huishoudelijk reglement is verduidelijkt.

20-4-2013
De paginatitel “Pesten” is gewijzigd in “Pesten (weerbaarheid)”

20-4-2013
Er is een nieuwe pagina: PESTERS AANPAKKEN

16-4-2013
PAGINA PERSOONLIJKE NOTITIES.
Wijzigingen worden hier niet meer vermeld.

16-4-2013
PAGINA CURSUS ZWOLLE
Gewijzigd: Misschien al in mei. Opgave bij Corry de Rooy Zie de pagina.
http://www.aanpakverlegenheid.nl/cursussen-vvm-alg/

15-4-2003
PERSOONLIJKE NOTITIES
Aan 10-4-2013 (4) inzake twijfel een noot toegevoegd over hoe arrogantie ontstaat.

13-4-2013
WORKSHOP enz. Ouder-Kind-transactie (in het begin) op grond van de theorie van de “Transactionele analyse”. Deze theorie stelt dat de mens altijd contact heeft met een ander mens vanuit één van de 3 posities Ouder, Volwassene en Kind. Hij richt zich ook tot één van de 3 posities van de ander.

12-4-2013
PERSOONLIJKE NOTITIES.
10-4-2013 (4) Twijfel. Deze notitie is drastisch gewijzigd.

12-4-2013
PAGINA’S WAARVAN IN DE TITEL “‘VVM” VOORKOMT
Hierin heb ik de afkorting VVM naar voren gehaald, zodat zij in het alfabetische overzicht nu bij elkaar staan

12-4-2013
ORDENING PAGINA’S CURSUSSEN
De namen van enkele pagina’s m.b.t. de cursus zijn gewijzigd zodat nu alle cursuspagina’s  in het alfabetische pagina-overzicht op het woord “cursus” zijn geordend.

12-4-2013
CURSUSLOCATIES SEPT. 2013
Arnhem en Zwolle zijn als cursuslocaties op een gelijksoortige manier vermeld
Voor Arnhem zie: http://www.aanpakverlegenheid.nl/cursus-in-sept-2013/
Voor Zwolle zie: http://www.aanpakverlegenheid.nl/cursussen-vvm-alg/

10-4-2013
Een nieuwe pagina is gemaakt: PERSOONLIJKE NOTITIES (ZONDER RELATIE MET DE STICHTING)

7-4-2013, 22:30
Er is een persbericht gemaakt voor de cursus in Arnhem/Velp en Zwolle, Zie de pagina “PERSBERICHT

7-4-2013, 21:00
Een nieuwe pagina is gemaakt, genaamd “CONTRIBUTIE VVM“,
Dit vanwege het feit dat alle andere info die journalisten nodig hebben, ook al in de website van de stichting staat.

7-4-2013, 16:20 u.
De pagina “WERKWIJZE CURSUSAVONDEN (VOLLEDIG) is op 2 punten verbeterd (met een paar korte zinnen aangevuld)

7-4-2013
Twee nieuwe pagina’s zijn gemaakt inzake inzicht in de basiscursus:
WERKWIJZE CURSUSAVONDEN (VOLLEDIG)

WERKWIJZE CURSUSAVONDEN (KORT)
http://www.aanpakverlegenheid.nl/werkwijze-cursusavonden-kort/

5-4-2013
Een nieuwe pagina “CURSUSSEN VVM ALG.” is gemaakt vooral met het oog op Zwolle.
http://www.aanpakverlegenheid.nl/cursussen-vvm-alg/

4-4-2013
Pagina “Pesten”
De pagina is voorzien van een “Vooraf” inz. de volgorde van te raadplegen pagina’s.
http://www.aanpakverlegenheid.nl/pesten/

4-4-2013, 16:29
De pagina “Ervaringen in de VVM”, hoewel kort, is aanzienlijk gewijzigd. http://www.aanpakverlegenheid.nl/ervaringen-in-de-vvm/

4-4-2013, 9:43 u.
Probleeemanalyse. Zie 1-4-2013. De uitwerking van de voorbeelden (cursief getypte teksten) is verbeterd.

3-4-2013
Een nieuwe pagina is gemaakt: “Dankbaarheid”
http://www.aanpakverlegenheid.nl/dankbaarheid/

1-4-2013 22:00 u.
Drie nieuwe pagina’s zijn gemaakt:
“Probleemanalyse (kort)” http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-beknopt/
“Probleemanalyse (diep)”. http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-uitgebreid/ en
Probleemanalyse (werkex.) http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-werkex/
Zij kunnen gebruikt worden om bv. bij pesten negatieve gevoelens aan te kunnen en er iets mee te doen. Naar deze pagina’s is verwezen op de pagina Pesten.

31-3-2013
Een nieuwe pagina is gemaakt: “Kinderen”.  http://www.aanpakverlegenheid.nl/kinderen/

31-3-2013
De website-pagina “PAGINATITELS OP CATEGORIE” is nieuw. http://www.aanpakverlegenheid.nl/paginatitels-op-categorie/
Scrollen met het wieltje op uw muis werkt heerlijk overzichtelijk.

30-3-2013
WEBSITE-PAGINA WORKSHOP “REAGEREN OP KRITIEK EN PESTEN”
http://www.aanpakverlegenheid.nl/workshop-reageren-op-kritiek-en-pesten/

De inleiding is de laatste dagen intensief aangevuld.
Er is een oefening bij gekomen helemaal aan het begin. Oefening 1 is nu dus 2 geworden enz.

30-3-2013
NIEUWE WEBSITE-PAGINA ”CURSUS-KENMERKEN”
http://www.aanpakverlegenheid.nl/cursus-kenmerken/
Zie aldaar.

29-3-2013
AANVULLING IN WEBSITE-PAGINA ”PESTEN”
http://www.aanpakverlegenheid.nl/pesten/
Nieuwe paragraaf “Kiva-methode”, die luidt als volgt.

KIVA-methode
Ik passeer lopend op straat een man die gewond op het trottoir ligt. Mag ik hem negeren? Nee. Iemand in hulpeloze toestand aan zijn lot overlaten is strafbaar. Het lijkt wel alsof een situatie als van deze hulpeloze man wordt doorgetrokken naar de toestand waarin een gepest kind zich bevindt. Terecht? Ja, als het pesten intensief al een hele tijd aan de gang is. Maar bij de methoden om pesten tegen te gaan denk ik aan het beginstadium. Dan al moet meteen worden opgetreden.
Ik ben geneigd van mening te zijn dat de KIVA-methode, waarbij de toekijkende kinderen te hulp komen, pas overwogen kan worden als rechtstreekse aandacht aan het gepeste kind te weinig succes heeft opgeleverd, kortom als de methode van dit website-hoofdstuk “Pesten” onvoldoende blijkt te helpen. Het lijkt me voor de zelfredzaamheid en daarmee het zelfrespect van het “slachtoffer” (in spé) niet bevorderlijk wanneer hij meteen al afhankelijk gemaakt wordt van anderen. In de leeftijd van 10-13 jaar leert het kind nu juist voor zichzelf op te komen volgens Prof. Michiel Westenberg. De KIVA-methode zou wel geschikt kunnen zijn om reeds in eerste instantie te worden toegepast bij kinderen beneden de 10 jaar.