Voordelen SAVE

Samenvatting
De voordelen van SAVE zijn groot.

DE VOORDELEN VAN SAVE ZIJN:
De faciliteiten die SAVE biedt, zijn, met het oog op de resultaten, mijns inziens uitzonderlijk te noemen, een buitenkans.
     Voor het volgen van de cursus is slechts de kostprijs verschuldigd van de middelen die nodig zijn om de stichting levend te houden en cursussen te kunnen blijven verzorgen. Zorgvuldig is de cursusruimte geselecteerd naar kwaliteit/prijsverhouding. De huur van de ruimte berekent SAVE uiteraard door, echter in principe zonder toeslag. Het cursusmateriaal is op basis van de behaalde successen zeer goed te noemen. De prijs is zeer laag.
     De oprichter van de stichting en medewerkers ontvangen alleen onkostenvergoedingen. Nergens kunt u effectiever en voordeliger terecht. 
     Nadat u de basiscursus heeft doorlopen steekt U veel op van het zelf leiding geven aan een nieuwe groep onder de algehele leiding van ondergetekende.
     Maar dit alles blijft uw eigen keus. Er wordt geen druk op u uitgeoefend.

Dick Schoneveld