Cursus / recensies

Samenvatting:
De ervaringen met de basiscursus zijn zeer gunstig.

De cursus die de stichting aanbiedt houdt in een, op sommige punten, iets verbeterd aanbod t.o.v. de onderstaande cursus.

1/4

Uit:

Het verenigingsblad van de Vereniging van Verlegen Mensen “Onder de Mensen”, 2011 nr. 4

(naam cursist gewijzigd)

A day in the life of… Cursist Maxima

Vandaag bij onze 15de bijeenkomst ben ik blij. Blij met de wereld, blij met onze groep. Ik vind dat we allemaal erg vooruit zijn gegaan. Aan sommige mensen merk je het misschien niet zo, die waren misschien om te beginnen al niet zo heel erg verlegen, maar bij sommige mensen merk je een grote vooruitgang. Mensen die in het begin vrijwel niets zeiden en nu het voortouw nemen in de groep en avondbegeleider worden. Zich af en toe een grapje veroorloven. Ik vind dat echt geweldig!

Zelf ben ik ook vooruitgegaan. Ik kijk wat meer om me heen op straat. Ik spreek lastige collega’s af en toe op gedrag aan. Ik voel me niet meer zo verkrampt bij mijn manager. Het is eigenlijk wonderbaarlijk. Dat had ik van tevoren echt niet verwacht! En het mooiste is: ik heb het zelf gedaan. Ik heb er zelf voor gekozen om lid te worden van de VVM. Ik heb er zelf voor gekozen om de cursus te gaan volgen, samen met oefenpartners te gaan oefenen, niet af te haken en door te zetten zelfs als negatieve gedachten me bekropen.

Die negatieve gedachten zijn er nog wel en ook de onzekerheid is niet volledig weg. Maar ik tast minder in het duister. Ik voel me toch anders, beter. Ik had het er nog over met mijn oefenpartner hoe dat nou toch kwam. Wat is er aan deze cursus wat beter werkt dan veel van de therapieën die je op dit vlak kunt volgen?

Wij besloten samen dat het kwam doordat de cursus die ene heel grote sociale angst, opbreekt en opdeelt in heel kleine, haalbare stapjes. Heel voorzichtig, heel rustig. En doordat de cursus je laat zien hoe je wat dichter kunt blijven bij wat je zelf wilt en vindt. En hoe belangrijk het is om dat te doen.

Een klein wonder dus eigenlijk toch wel. Zo voelt het gewoon op dit moment. Komt misschien ook omdat ik verliefd ben. Verliefd op een man die ik doordat ik met een paar mensen van de cursus wat ging drinken, ben tegengekomen. Een man die misschien eerst zelf wel het initiatief nam, maar met wie ik vervolgens geheel op eigen houtje en met een durf, ik weet niet waarvandaan, verder in contact ben gekomen en met wie ik nu iets heel moois aan het opbouwen ben.

Sounds too good to be true? Toch is het allemaal echt zo. Ik kan alleen maar iedereen aanraden om ook de cursus te gaan volgen. En als je hem al gedaan hebt, probeer dan eventuele verlegen vrienden of familieleden over de streep te trekken. Is gelijk weer een training in assertiviteit! Hm, misschien kan ik mijn zusje eens vragen…

2/4

Geen zelfcensuur

In het kader van vrijmoedigheid past mij (Dick) geen zelfcensuur. Ik recenseer dan ook hierbij de opzet van de cursusavonden. De sterkste kant van de cursusavonden vind ik de gedetailleerde structuur van de oefeningen en begeleiding; deze structuur biedt de suggestie dat de pittige inhoud van de avonden zelf ook eenvoudig is. Deze tegenstelling geeft moed om er tegen aan te gaan en zorgt tevens voor goede resulaten bij de diverse gradaties en soorten van verlegenheid.

3/4

Kwaliteit begeleiding van de cursusavonden door de regiocoördinator

In 2004, toen ik (Dick) tijdelijk moest stoppen vanwege gezondheidsklachten, heeft de groep Almelo tijdens haar laatste les mij een evaluatie van mijn functioneren als regiocoördinator meegegeven. Iedereen schreef een zin op een vel papier, als volgt (letterlijk overgenomen): *

  • Ik vind dat je er in dat pak oogverblindend uitziet en ik vind dat je mensen heel enthousiast kunt maken over bepaalde ideeën.
  • Ik bewonber je oprechte belangstelling in mensen.
  • Ik vind je psychologisch goed onderlegd, dus het geven van goede adviezen in / aan de groep.
  • Ik vind het prettig dat je vaak een heldere kijk op dingen hebt.
  • Ik waardeer het nog steeds heel erg, die persoonlijke brief die ik van je kreeg over de basiscursus, was een duwtje in de rug om de basiscursus te volgen.
  • Ik waardeer het dat je altijd voor iedereen een compliment hebt. Je geeft eerlijk je mening en altijd op een positieve manier.
  • Je bent kritisch in je oordeel, maar wel op een positieve manier. Dus waar mensen iets van op kunnen steken.

* Hoewel ik persoonlijk de groep erkentelijk was en ben voor deze geste, is de kwaliteit van de begeleiding door de cursusleider van zeer relatieve betekenis, omdat het de bedoeling is dat de aanwezigen elkaar aanvullen volgens zelfhulp.

4/4

BEOORDELING HANDLEIDING EN BEGELEIDINGSMETHODE DOOR DESKUNDIGEN
(Aangevuld CITAAT UIT http://www.aanpakverlegenheid.nl/werkwijze-cursusavonden-volledig/ (paragraaf C. Ontstaansgeschiedenis)

Van 1989 tot 1995 heb ik deze handleiding aan de hand van mijn praktijkervaringen in door mij opgestarte Rotterdamse groepen telkens ietsje verbeterd, totdat ik in 1995 de definitieve versie, empirisch tot stand gekomen, aan prof. Van der Molen voorlegde. Hij reageerde enthousiast. Daarvóór was de voltallige Educatiecommissie al naar Rotterdam gekomen om een normale bijeenkomst van een bestaande groep bij te wonen. De commissie was lovend over de methode. Professionele hulpverleners hebben een groepsbijeenkomst bijgewoond en waren zeer positief. De handleiding met begeleidingsmethode werd in 1995 voorgelegd aan het bestuur, dat besloot tot landelijke invoering over te gaan.
     Dank aan alle genoemde personen hierboven, dat zij van hun hart geen moordkuil hebben gemaakt!!.

Sindsdien heeft de cursus eraan mogen bijdragen dat honderden mensen zich een geheel nieuw leven hebben bezorgd. In 2007 is er een herdruk geweest waarin de lay-out werd verbeterd.
     Het gehele proces heeft op mij sterk levensvervullend gewerkt en doet dat nog steeds. Uiteraard worden nodige aanpassingen aan de huidige tijd aangebracht maar de kern van de methode verdient mijns inziens een uiterst zorgvuldige bescherming, als ik kijk naar de behaalde successen.
     Een woord van dank verdienen, last but not least, alle cursisten die in de loop van de tijd loyaal en in vertrouwen hebben meegewerkt om de cursus in hun toenmalige, gelukkig al effectieve vorm te volgen en zo tot een succes te maken, vooral in hun eigen voordeel, wat uiteraard de bedoeling was.

                                                              +_+_+_+_+_+_+_+_+_