Probleemanalyse / kort

Samenvatting:
Vooral incidentele negatieve gevoelens kunnen met deze methode goed omgebogen worden. Gedachten bepalen de gevoelens.

Literatuur:”G-training” A.J.A.J. Rom­bouts, Ac.ziekenh.Gron.

Vooraf. Voor zwaardere problemen kun je MET HULP VAN EEN VOLWASSENE een diepgaande methode toepassen, name­lijk door de pagina “Probleemanalyse (diep)” te raadplegen.

1. SITUATIE
Je merkt bij jezelf een ongewenst gevoel of een ongewenst gedrag. Welke gedachten heb je?.

Ik heb op een onaangename, pesteriige manier kritiek gekregen van mijn baas, maar ik heb die kritiek niet op die manier verdiend. Ik voel me vernederd. Ik dacht altijjd dat hij mij mocht. We konden altijd goed met elkaar overweg..Hij heeft zeker een goedkopere kracht op het oog.

2.  BEOORDELING GEDACHTEN
Daag je gedachten uit (toets ze aan rationeel denken.)

a. Hoe weet ik dat zo zeker? Heb ik niet overdre­ven? Zijn mijn gedachten waar, terecht?

Zou hij met het verkeerde been uit bed zijn gestapt? Wie weet heeft hij probemen met zijn vrouw en reageert hij die op mij af. Of zou hij gewoon willen voorkomen dat mijn aandacht verslapt, zodat ik (scherp) kan blijven.

b. Helpen die gedachten (punt 1) me mijn ge­wenste gevoel/gedrag te berei­ken? Waarom niet?

Nee, ik haal me allerlei dingen in m’n hoofd die me afleiden van een goede reactie.

c. Helpen die gedachten me ongewenste conflicten te voorkomen? Waarom niet?

Nee, want als ik alles opkrop, dan komt het er dadelijk onbeheerst en onredelijk uit.

d. Helpen mijn gedachten me mijn doel te bereiken? Waarom niet?

Nee, ik wil hier niet weg en als ik weg wil, dan op een goede manier en op goede gronden.

3.  NIEUWE GEDACHTEN
Stel er andere gedachten voor in de plaats die wel leiden tot gewenste gevoelens/gedrag. Probeer je deze nieuwe gedachten eigen te maken. Zie de nieuwe situatie voor je, zodat die voor je gaat leven.

Ik kan vriendelijk zeggen dat hij zijn kritiek wat minder fel had kunnen brengen. Niettemin had hij inhoudelijk gelijk en daarom kan ik sorry zeggen en vragen of hij over het algemeen tevreden over me is. Als hij niet onomwonden “ja” zegt, dan kan ik hem vragen wat ik kan verbeteren en kan ik zeggen dat ik zo nodig opensta voor een cursus.

Maak je regelmatig probleemanalyses op papier of in je hoofd, dan merk je steeds minder vaak een ongewenst gevoel of gedrag (zie punt 1).

Dick Schoneveld