Persoonlijke notities

31-3-2014
Er zijn weer enige wijzigingen gekomen in deze website.

18-2-2014
BLIJHEID
Een aantrekkelijk maar juist beeld van de stichting wordt geschapen in een nieuwe pagina van deze website, getiteld PUBLIC RELATIONS..

30-1-2014
MW. KROES EN EUROPA (4/4)
Gedachten, kennis (cognities) bepalen de gevoelens. Gevoelens, bv. over Europa, hebben geen enkele waarde als ze niet voortkomen uit juiste gedachten. Als ik de gedachte heb dat een willekeurige voorbijganger een moordenaar is, kan ik op dat moment uiterst kwaad of bang worden. Dat gevoel heeft geen enkele waarde of terechtheid. Dat komt door mijn foutieve gedachte. Dat velen van ons een negatief gevoel hebben over Europa, komt misschien wel door hun eigen foutieve gedachten, m.a.w. door henzelf. Gevoelens hebben er recht op te worden onderzocht op de juistheid, gevarieerdheid en toereikendheid van de achterliggende gedachten.
     Wanneer wij dus een gevoel van onverschiligheid of ergenis hebben over Europa, dan heeft dat gevoel geen enkele waarde als we geen of onvoldoende kennis hebben van wat Europa precies doet. Kennis is een ander woord voor gedachten.
     Zoals gezegd, gedachten bepalen de gevoelens. We moeten meer kennis hebben van Europa. Hoe staat het met meningen? Meningen ontstaan vaak uit onterechte gevoelens, gevormd uit onjuiste gedachten. Meningen moeten dus op feiten- en achtergrondkennis worden gebaseerd.
     Nu het begrip stelling. Een stelling is een uitnodiging tot het ontdekken wat de feiten zijn. Een stelling stelt iets. Ik stel dat het morgen zondag is. De kans dat een stelling onjuist is, is, in principe, even groot als, of groter dan, de mogelijkheid dat die stelling juist is. Daar gaat het onderzoek nu juist over. Zo ontstaan juiste gedachten. Vervolgens kunnen we op grond van deze gedachten een gevoel en een mening vormen.
     Een mening gieten in de vorm van een stelling, bv. “Rood is een mooie kleur” of “Zwarte Piet moeten we afschaffen”, en zo’n mening een stelling noemen, is misleidend en suggereert dat, in de mening iets onweerleegbaars zit opgesloten, nl. een feit, zodat het zg. voldoende is die mening te hebben, alsof die alleen al door het woord stelling zo veel gewicht in de schaal legt. Maar een mening is vaak gebaseerd op lucht. Het gaat allereerst om de feiten. Wie wordt er niet zwart bij een bezoek aan de schoorsteen?! Het is een teken van ruimdenkendheid dat Sinterklaas wil samenwerken met iemand die er even niet zo schoon uitziet. Dit is gesteld in de vorm van een stelling, en dat klopt ook, want we kunnen de begrippen ruimdenkendheid en bekrompenheid definieren en voorbeelden geven van ruimdenkendheid en bekrompenheid, Vervolgens kunnen we kijken of het gestelde juist is. Een beetje op de manier van Socrates. (Zie “Het Socratisch gesprek” door Jos Delnou en Wieger van Dalen)
     Bij een wandeltocht gaat het om kennis van de route en pas daarna om een mening over de route. De stelling “Lopen door de natuur is schadelijk voor de gezondheid” is soms waar, nl. wanneer de route vlak langs een drukke autosnelweg ligt. Is de stelling “Roken is schadelijk voor de gezondheid” waar?  Ja, dat is wel bewezen. Dat wil niet zeggen dat niet-roken niet ook schadelijk is voor de gezondheid, leven is immers dodelijk. Het gaat er dus ook om hoe formuleren we een stelling. De stelling moet luiden: “Roken is nog schadelijker voor de gezondheid dan niet roken”.    
     Democratie is uitvoering van de volkswil. Het democratisch gehalte van het Europees bestuur is misschien niet echt steengoed (kredietcrisis). Vele andere bestuurlijke systemen in de wereld zijn qua democratie vreselijk slecht. Nergens is het volmaakt. Dus weg met de democratie in Europa? Of zelfs weg met Europa? Of verbeteringen aanbrengen, zowel in Europa als daarbuiten? Ook het democratisch systeem in Nederland is nog steeds niet volmaakt.

29-1-2014
MW. KROES EN EUROPA (3/4)
In mijn aantekeningen van 12 en 14 januari over Europa spreek ik over een mogelijk televisieprogramma onder leiding van mw. Kroes. In mijn notitie van 14 januari komt voor het begrip stelling. In televisieprogramma’s waarin meningen worden geventileerd in een spel-structuur wordt het begrip mening nooit gebruikt en altijd vervangen door de term stelling met in het achterhoofd ”stellige mening” om zo’n mening meer gewicht te geven. Een mening (= een persoonlijk gevoel) kun je echter nooit verwerpen en die schept dus ook nooit duidelijkheid. In een proefschrift tot het behalen van de doctorstitel wordt een stelling verdedigd, nooit een mening. Men behoort het woord stelling alleen te gebuiken in discussies die wetenschappelijk worden benaderd. Het wordt hoog tijd de kwestie Europa wetenschappelijk te benaderen ter overbrugging van onnodige meningsverschillen. Dit betekent: Iets is bewezen waar of niet bewezen waar. Waar of niet waar. Heel simpel. Die aanpak kan heel goed gelardeerd worden met sappige verhalen. Wat nu al goed is in het bestuur van Europa en wat beter kan, wordt alleen dan zo helder als glas. Zo hoeven we niet te blijven steken in discussies, onenigheden, verwarring, vragen en impassen.

26-1-2014
DE BANKEN (2/2)
Het TV-programma TEGENLICHT dat ik vandaag heb gezien, is het beste programma over de kredietcrisis, dat ik ooit heb bekeken.. 
     Mijn mening in mijn aantekening hieronder “DE BANKEN (1/2)” d.d. 25-1-2014 wordt wellicht des te interessanter nadat men het programma Tegenlicht heeft bestudeerd. Een schokkend beeld komt uit deze documentaire naar voren. De enige mogelijkheid om nog meer rampspoed te voorkomen is nu, zo concludeer ik uit de uiterst wijze woorden van de deslundigen in de uitzending die het woord deden, alle financiele contracten vanaf het jaar 2000 bij wet ongeldig verklaren op grond van misleiding en dwaling en de contractanten de opdracht geven opnieuw te onderhandelen en een bevrediged resultaat te bereiken binnen 12 maanden.

25-1-2014
DE BANKEN (1/2)
De regels moeten streng zijn en dus door de overheid eenzijdig worden opgelegd en gehandhaafd. Het winkelend publiek heeft nooit een vorm van inspraak gekregen bij de bepalingen rondom winkeldiefstal. Die werden door de overheid op democratische grondslag eenzijdig opgelegd. In de winkel staan camera’s om winkeldiefstal te voorkomen, helaas nodig, maar niet ten onrechte. Een andere mentaliteit bij de consument? Natuurlijk. Maar dat is wensdenken. Een andere mentaliteit bij de banken? Wensdenken. Daar zie ik niets in. Een hersenonderzoeker heeft onlangs gesteld dat gewetenloze mensen (psychopaten) zich heel betrouwbaar kunnen voordoen en vaak zeer intelligent zijn. Geen wonder dat volgens hem een hoog percentage van zulke mensen in topfuncties bij banken werken. Dus kunnen we beter zorgen dat mensen bij banken niets verkeerd kunnen doen.

14-1-2014
MW. KROES EN EUROPA (2/4)
Gevaar is dat zo’n programma uit de hand gaat lopen als toegestaan wordt dat het uiten van emoties wordt overdreven in de vorm van geschreeuw, langdradigheid, e.d. Daarom lijkt het mij ’t beste als er veel structuur in het programma zit, bv. een spreektijd wordt ingesteld en dat er stellingen worden geuit die op houdbaarheid worden onderzocht in bv. een spreektijd van 2 minuten per persoon.

12-1-2014
MW. KROES EN EUROPA (1/4)
M.i.v. haar pensionering wil zij zich nuttig blijven maken voor de samenleving. Verreweg de beste manier waarop zij dit kan doen, is zich geheel en al concentreren op het maken van een wekelijks televisieprogramma, waarvoor zij mensen uitnodigt die iets over Europa kwijt willen. Dus slechts 1 thema: Europa. Mw. Kroes kan dan exact uitleggen hoe het zit met bv. het democratisch gehalte van Europa: welke verschillen en overeenkomsten zijn er ten opzichte van de democratie van Nederland? Feiten, feiten en nog eens feiten, levendig gelardeerd met verhalen van voor- en tegenstanders van Europa, waarna zij uitlegt hoe de vork in de steel zit en een conclusie trekt. Het is onmogelijk een juist beeld van Europa te krijgen zonder zo’n televisieprogramma.

1-12-2013
ZWAARTEKRACHT
De laatste alinea van aantekening d.d. 17-9-2013 (1) wordt vervangen door de volgende. 
   De redenering zou door deze gevalsbeschrijving ook kunnen worden ondersteund, want als ik een van beide voorwerpen van een tweemaal zo hoog platform laat vallen als het andere, komt eerstgenoemde later aan maar heeft het ook een hogere snelheid en daardoor een grotere klap op de bodem, en dus meer gewicht op dat moment. Uit deze proef blijkt dat de (snelheid van) beweging niet onderhevig is aan gewicht maar gewicht aan beweging.

15-11-2013
IETS VOOR PAULIEN CORNELISSE
Vandaag had ik een bekend schoonmaakmiddel in de hand. Op de fles staat: “Reinigt hygienisch”. Toen moest ik denken aan de situatie waarbij onder een schilderij van Rembrandt de volgende zin staat: “Dit schilderij is op een mooie manier prachtig”.

6-11-2013 / 27-11-2013
LOGISCHE ARGUMENTEN VOOR CREMEREN EN ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN
Pas verzuchtte iemand dat zij niet weet wat er gebeurd is met de as van haar ouders. Om haar en anderen een hart onder de riem te steken volgt nu een beschouwing over cremeren.
     Dood is het gebrek aan aanwezigheid. Begraven is gefingeerde aanwezigheid en een zinloos protest tegen afwezigheid, een leugen. Herinnering aan de afwezige is aanwezigheid via de geest. UIting geven aan die herinnering in de vorm van het geschreven en gesproken woord is de nagedachtenis duidelijk eren. Cremeren en verspreiden in het water (direct of via een lange omweg) is alom-aanwezigheid. Het leven is in het water ontstaan. Over 5 miljard jaar wordt onze aarde opgeslokt door een uitdijende, onvoorstelbaar hete zon, nog veel warmer dan hij nu is. Of de aarde spat al eerder in vuur en vlam uiteen bij een botsing met een ander hemellichaam. Terug naar de sterren via het water. Waarom daar om heendraaien? Het niets van de dood harmonieert met het niet kunnen aanwijzen van de stoffelijke resten.
     Het is heel goed mogelijk dat ik nog 15 jaar meega. Begraven is je nabestaanden verplichten om iets in te halen door nog voor je te blijven zorgen. Die zorg kan goed of slecht of niet gebeuren. Dat is hen opzadelen met een keus, hen doelloos belasten met een morele kwestie. Zij hebben wel wat anders aan hun hoofd. Het herdenken wil ik niet laten gebeuren via toespraken op de dag van de crematie. Dan klinke alleen muziek. Anders is de kans groot dat er mensen niet aan het woord kunnen komen die dat wel willen of omgekeerd. Ik beschouw iedere aanwezige als gelijk aan de andere aanwezigen. Ik wil allen vrijlaten of ze iets doen in de richting van een schriftelijke herdenking via een contactpersoon binnen de familie. Dit lijkt me een prachtige rouwverwerking.

3-11-2013
VERSCHIL TUSSEN STEDELINGEN EN PLATTELANDSBEWONERS
Kijkend naar het programma De rijdende rechter, vraag ik me wel eens af hoe het komt dat daar uitsluitend plattelandbewoners komen, die meestal klagen over een stukje grond, een schutting, een boom, e.d. Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Stedelingen houden enerzijds rekening met elkaar en anderzijds hebben ze een instelling van “leven en laten leven”. Dit komt doordat ze zo dicht op elkaar wonen. Er is een betrekkelijk onvrije woonsituatie, die niet als een groot bezwaar wordt gevoeld zolang iedereen netjes en voorkomend met de buren omgaat. De noodzaak hiertoe wordt echt gevoeld. In een dorp wordt vooral de vrijheid van het wijdse en schitterende landschap geproefd. Dat lokt de wens uit tot het volmaakte en onbeperkte genieten, en dus tot egocentrisme en overmoed bij het omgaan met de buren, zoals een schutting plaatsen zonder overleg. Zo heb ik me ook wel eens afgevraagd of met deze neiging tot het volmaakte te verklaren valt, dat in het prachtige, natuurrijke Oostenrijk discriminatie veel voorkomt in vergelijking met Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zweden, Noorwegen, en, stedelijk, New York.

2-11-2013
SERVICEDIENST SPANKEREN SAMEN (vervolg van aantek. d.d. 21-8-2013)
Dit project is van de grond gekomen. Mijn doel is hiermee bereikt. Ik richt nu al mijn aandacht weer op de Stichting Aanpak Verlegenheid.

24-10-2013
ZWARTE PIET
Het is duidelijk dat degene die deze zaak heeft aangekaart, hier een grap mee wilde uithalen: eens kijken hoe makkelijk je grote internationale ophef kan veroorzaken. Terecht is nooit eerder iemand op de idiote gedachte gekomen dat het verschijnsel Zwarte Piet racistische kenmerken zou hebben. Waardoor nu plotseling wel?!
     Het Sinterklaasfeest is een soort toneelstuk. Mogen nu plotseling in de theaters en tv-series geen zwarte mensen meer meespelen? Is nu juist dat niet racistisch?!!
     Sinterklaas is een goedheiligman voor iedereen, waarom dan niet voor zijn trouwe knecht? Uit niets blijkt dat Sinterklaas een uitbuiter is, een machtswellusteling, een autoritaire man.
 
17-9-2013 (2)
HET AANTAL OERKNALLEN (Hyp. besch.; bronnen: geen)
Vervolg van het stukje hieronder “Wat is zwaartekracht?”
     De kracht van de beweging die de oerknal nu nog heeft op het 18 gram zware gewicht van de suiker is slechts 18:3 = 6 x zo groot als mijn beweging van de suiker. Dat is bijzonder weinig. Dat moet miljarden jaren geleden veel groter zijn geweest. Het heelal dijt wel uit en wel met toenemende snelheid, maar dus waarschijnlijk met een steeds minder sterk toenemende snelheid, waaruit blijkt dat het heelal ooit ineen zal storten. De ruimte is gekromd. Dus een alternatief is dat het universum zichzelf als een cirkel sluit met een enorme dreun. Ik hoop dat ik deze gebeurtenis ooit als een boven-heelals-wezen zal mogen aanschouwen. Daaruit zal een nieuwe oerknal ontstaan. Er is een cyclus van oerknallen, die oneindig groot was en zal zijn.

17-9-2013 (1)
WAT IS ZWAARTEKRACHT? (Hyp. besch.; bronnen: geen)

Als ik biologische chocolademelk voor mezelf klaarmaak, dan zet ik mijn beker op de elektronische keukenweegschaal. Ik weeg daarin chocola en suiker. Ik moet 7 gram cacao hebben en 18 gram rietsuiker. Als ik de suiker er met een vaart ingooi, dan krijg je eerst 21 gram te zien en als de kracht van de beweging is uitgewerkt, blijkt dat ik goed gegokt heb (mijn manier van gokken), want dan toont de weegschaal “18 gram”. Het gewicht van de suiker is niet van het ene op het andere moment afgenomen, laat staan met een 7e deel (21-3=18). De enige omstandigheid die gewijzigd is, is de beweging van de suiker. Hieruit blijkt dat beweging een essentiele factor is bij zwaartekracht. De oer-beweging is die van de oerknal. De cohesie en adhesie van de materie is in de oerknal overwonnen door, dus ondergeschikt gemaakt aan beweging. Die overwinning heet zwaartekracht. Wetenschappers zoeken nog steeds wat de zwaartekracht is fundamenteel. Zwaartekracht is dus de kracht waarmee de cohesie en/of de adhesie van materie wordt overwonnen door beweging. Doordat dingen bewegen als gevolg van de oerknal (uitdijend heelal) is er zwaartekracht. Zwaartekracht is in de kern dus beweging. Beweging komt voort uit wijziging van de energiesituatie, maar levert ook energie op, de zwaartekracht.
     Iets wat tegen deze redenering zou kunnen pleiten is het volgende: een vat dat luchtledig gemaakt wordt, bevat resp. een vogelveer en een baksteen op een verhoging. Ze vallen tegelijkertijd. Ze komen ook gelijktijdig aan door het ontbreken van luchtweerstand. Ondanks hun verschillende gewicht is er een gelijke beweging.
     De redenering zou door deze gevalsbeschrijving ook kunnen worden ondersteund, want als ik een van beide voorwerpen van een tweemaal zo hoog platform laat vallen als het andere, komt eerstgenoemde later aan maar heeft het ook een hogere snelheid en daardoor een grotere klap op de bodem, en dus meer gewicht op dat moment. Uit deze proef blijkt dat de (snelheid van) beweging niet onderhevig is aan gewicht maar gewicht aan beweging.

9-9-2013
VREDE
Zou regelmatig geprobeerd worden om de kloof tussen terroristische organisaties en de samenleving te dichten via goed luisteren? Zet de persoonljke grieven maar op papier, desnoods gecomprimeerd op één A-4 tje. Zo komt een gedachtewisseling tot stand die tot inzicht leidt. Maar ja, dit is waarschijnlijk een te mannelijke manier om problemen op te lossen. Je bent geneigd om de slappe weg van de minste weerstand te kiezen: voor geweld heb je geen (morele) moed nodig, evenmin als voor je zelfbeheersing verliezen. Terrorisme is in de kern niet meer dan een uitingsvorm van jaloezie. Waarmee ik niet wil zeggen dat de soberheid die de Islam kenmerkt een gevolg is van jaloezie.
     Als een goede levensstandaard van oud-politici in landen als Syrie en Egypte verzekerd zou zijn, zouden politici dan niet veel sneller en geruislozer plaats maken voor opvolgers?

6-9-2013
ZOMERGASTEN EN JESSYE NORMAN (vervolg van aantekening d.d. 5-8-2013)
Brief.
Beste …….
JIj hebt, zei je, zondag 4-8-2013 de beroemde zangeres Jessye Norman in het programma Zomergasten opgenomen op DVD. Zij verbeeldde een vrouw die oog in oog staat met de dood. Mijn broer, die emeritus-predikant is, vond de tekst van het lied niet bijzonder goed. Wij kwamen tot de conclusie dat een bepaald gedeelte van het gesprek tussen de presentator en de gast, namelijk waar het gaat om de feitelijke achtergronden en aanleiding van het lied, beter aan het lied vooraf had kunnen gaan; ik ben van mening dat er in het kader van de emotionele beoordeling niet al te veel geanalyseerd en uitgelegd moet worden vooraf. Dat werd hier wel gedaan. De kijker gaat op deze manier zijn eigen emoties als tweede hands ervaren of hij gaat deze vergelijken met de ervaringen van anderen, met andere woorden hij ondergaat ze niet meer onbevangen en dus niet meer als verrassend, vrij en oorspronkelijk. Het is alsof je een mop vertelt en begint met uit te leggen waarom die zo leuk is. Stel, dat Toon Hermans voorafgaand aan zijn sketch over de sleutels van zijn auto, die Johhny moest gaan zoeken om een tennisracket te halen, gezegd had: “Ik ga nu iets doen wat nog nooit door een conferancier gedaan is, het is van wereldklasse, ik ga een paar minuten lang op het toneel niets zeggen.” Dan zou het effect totaal weg zijn. Er is in dit opzicht geen essentieel verschil tussen een eigen prestatie en de waardering voor een prestatie van een ander. Met alleen al de waardering zegt men impliciet: Ik ben iemand die niveau op zijn waarde kan schatten.
     Van bedoeld gedeelte van Zomergasten met Jessye Norman heb ik een aparte track gemaakt. Het begin van de track begint uiteraard bij bandtelwerk 0:00. Ik heb de volgende hoofdstukken gemaakt:
1. “Jessye Norman gaat straks voor ons zingen…….” 0:00
2. Begin muziek en lied                                               1:17
3. Extra stilte                                                               5:34
4. “Remember me ……..”                                              6:15
5. “Ze is verlaten ……….”                                              6:21
6. “Waarom greep het je naar de strot?……”                7:13
Via de playlist-functie van je DVD-recorder kun je de volgorde van de hoofdstukken veranderen. Ik beveel aan de volgende volgorde:
5, 4, 2, 4, 1, 4, 6, 4. Hoofdstuk 3 kan m.i. vervallen vanwege de indruk die het op mij maakte: effectbejag, de eventuele ontroering onnodig aandikken. Verder een prachtig en eerlijk gesprek!! En doordat het live is, kan er in de volgorde van de onderdelen wel eens iets te wensen over blijven, maar dat is persoonlijk.

4-9-2013
Aus der Tiefen (Muziekstuk tijdens de rouwdienst t.g.v. het overlijden van Prins Claus).
door Residentie Bachkoor, o.l.v. J. Vermunt
In het begin was me weinig opgevallen aan deze schijnbaar eentonige cantate van Bach, genaamd “Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu Dir”, totdat ik er echt goed naar ging luisteren. Het thema blijkt een toonladder naar beneden te zijn. Dit motief past precies bij een treurlied. Bach werkt het op een fabelachtig knappe wijze uit. Zang enerzijds en hobo en violen anderzijds worden met elkaar zodanig verweven, dat de genoemde twee lichtvoetig klinkende instrumenten de droevige zang gevoelvol maar bescheiden optillen.
     Het geheel klinkt enerzijds ritmisch, lichtvoetig, opwekkend, troostend en anderzijds meditatief en verstild. Een onmogelijke combinatie, die hier toch verwezenlijkt is.
     “Mijn ziel wacht op Hem” drukt tijd, geduld, en vertrouwen uit in een ritme dat gestaag door de muziek stapt. De verschillende partijen komen bovendien afwisselend boven elkaar uit, elkaar aanvullend. Zo horen we vier passages met hoge, luide vrouwenstemmen, die helder klaterend klinken als een teken van hoop.

23-8-2013
VRIENDSCHAP EN LIEFDE OFTEWEL REDUCTIE VAN HET AANTAL ECHTSCHEIDINGEN
In mijn leven heb ik ontdekt dat veel mensen maar een beetje lukraak met elkaar omgaan zonder vaste uitgangspunten, waarvan ik er persoonlijk twee huldig, en die zijn (zonder alle vanzelfsprekendheden en uitzonderingen te noemen):
1. Vriendschap is je prettig voelen bij hoe een ander is in zijn diepste wezen, kern. De rest van zijn eigenschappen en doen en laten, namelijk die welke hier los van staan, is bijzaak en daar moet je buiten blijven. Niemand moet zich opgesloten voelen.
2. Compromissen sluiten heeft slechts betrekking op de vraag hoe en hoe vaak je samen de tijd doorbrengt, zonder bijkomende eisen.

21-8-2013
SERVICEDIENST SPANKEREN SAMEN
Een klein deel van mijn tijd besteed ik nu aan samenwerking met de buurtcoach om een voorzieningendienst in mijn dorp tot stand te brengen. Het eerste deel van ons persbericht luidde:
> Zelfstandig blijven wonen. Decennia nog? En hoe? Dit zijn vragen die de Spankerense Dick Schoneveld zichzelf stelde bij zijn 70e verjaardag eerder dit jaar. Vele buurtbewoners vragen zich wellicht hetzelfde af. En zo bedacht hij dat een boodschappendienst misschien een idee zou zijn.<
De zin “Vele buurtbewoners vragen zich wellicht hetzelfde af” is de kernzin, want deze zin is gericht op het algemeen belang en niet alleen op mezelf.:

18-8-2013
Vervolg van “Hersenonderzoek” d.d.18-6-2013 hieronder
Einstein had een orgaan in zijn hersens dat veel groter was dan van vele miljarden andere mensen. Daardoor was zijn vermogen tot ruimtelijk denken uniek. Zo uniek dat zijn relativiteitstheorie door praktisch niemand te snappen is. (Hij geloofde overigens in God.) Hij ontdekte dat tijd en ruimte relatief zijn. Stel, dat alle onderdelen van de hersens zo uitgevoerd zouden zijn, door een tienduizend maal zo grote omvang en kwaliteit als nu, dat de mens tienduizend maal zo veel kon begrijpen als nu, dan nog zouden we niet alles kunnen begrijpen. Onze hersenen zouden gebrekkig blijven in vergelijking tot de kennis die het heelal herbergt, waarvan die hersens slechts een miniem onderdeel zijn. Hoe kan de mens via een gebrekkig stel hersens een niet gebrekkig, volmaakt begrip hebben van het al, oftewel van alle feiten die er buiten de mens zijn omtrent vragen als dood en een mogelijk eeuwig leven, enz.? M.a.w. hoe kan de mens zich gelijkwaardig achten aan het al? Hoe groot is de zelfoverschatting die spreekt uit het feit dat er mensen zijn die denken te weten dat na dit leven alles afgelopen is? Immers, tijd is relatief.

10-8-2013
DE BANKEN. KIjken in de ziel.
Wat ik niet begrijp is, dat de maatschappelijke verontwaardiging over het gedrag van de banken, die de crisis hebben veroorzaakt, zo vrijblijvend is. In Amerika gaat men veel verder dan in Europa bij het opleggen van grenzen aan het schadelijke bankengedrag. Dat we in Europa maar niet verder komen dan praten, komt m.i. door de verwevenheid van de belangen van politiek en de banken. Zo bestaat, als ik het goed begrepen heb, nog steeds de misstand, dat een bank niet failliet kan gaan, waarbij de staat via de belastingbetaler moet bijspringen om een dreigende ondergang af te wenden. De arrogantie! Dat er geen verenigingen of stichtingen worden opgericht die hiertegen protesteren via betogingen, ingezonden stukken, enz. en die verder als enige doel hebben de voortgang in de verbeterprocessen vast te leggen, te stimuleren en te kritiseren door middel van het 1 x per kwartaal laten verschijnen van rapportages, die dan steevast door de media in hun actualiteitenprogramma’s worden behandeld, is onbegrijpelijk. 
     Of voor de Tweede Kamer-verkiezingen een 1-one issue partij oprichten.

5-8-2013
JESSYE NORMAN. Bij Zomergasten met Nelleke Noordervliet.
De vraag was hoe het kwam dat Nelleke bij het zien van een muziekstuk over een emotionele gebeurtenis, zo ontroerd was dat bij haar de tranen over haar wangen biggelden. Datgene wat bij de zangeres en het orkest de muziek zo aangrijpend doet vertolken, is hun volledige verplaatsing in de diepte van de gevoelens van iemand die de dood in de ogen kijkt. Die gevoelens zijn bovendien sterk gericht op het welzijn van de nabestaanden. Haar droefheid over haar lot wordt overstegen door een schuldbekentenis, vrede en overgave, zo op de rand van de dood.

1-8-2013
VAN AGT
In het blad Kracht van de KWF kankerbestrijding van juni dit jaar, las ik dat onze oud-premier Van Agt zich verweerde tegen de onzinnige kritiek dat Den Uyl (1978) tegen onrechtvaardigheid was en hij niet. Van Agt had meer oog voor immateriele vormen van onrechtvaardigheid dan de meesten in zijn tijd. Terecht, want de uitkeringen waren, als resultaat van zeer goede bedoelingen, een paar jaar later al zo hoog geworden, dat zo’n beetje half Nederland via faillissementen op zijn gat lag. “Welk deel van het nationaal inkomen komt iedereen toe” is niet alleen een zaak van principes, maar de vraag is ook: Werkt het? Ik vind de acties van Van Agt o.a. ter bescherming van het ongeboren leven nog steeds ijzersterk, hij bestreed deze vorm van onrechtvaardigheid ten behoeve van de onmachtige mens in wording met plastische uitspraken, die niets anders deden dan de werkelijkheid weergeven. (Ik voeg eraan toe: Als je baas bent in eigen buik, waarom dan niet over dat wat uit je buik komt, na de geboorte?) De uitvoering van de redelijke wetgeving, die er volgde, gebaseeerd op compromissen, was al heel gauw een farce. De vrouwen zelf die een abortus hadden ondergaan, voelden zich ook bijna altijd hun hele leven lang erg schuldig. Van Agt gaf duidelijk aan welke prioriteiten er moeten worden aangebracht in het llcht van de morele waarden. Ik ben een medestander van Van Agt en om andere redenen van Den Uyl. Van Agt is wel een stuk gematigder geworden dan hij was op het vlak van de euthanasie. Daarin ben ik het ook met hem eens.

30-7-2013
Zomergasten d.d. 29-7-2013 (1e aflevering van dit jaar)
Hoewel het niveau van de presentatoren, ook na Peter van Ingen, steeds goed was, heb ik bij de meesten van hen, behalve Connie Palmen, gezien dat ze in de valkuil trapten van de m.i. niet geheel geslaagde opzet van het programma. Die opzet is o.a. dat er een presentator is van wie iets verwacht wordt meer dan goed luisteren. Dit is een misvatting. Er zijn twee (meer dan genoeg) hoofdrol”spelers”, nl. de getoonde beelden uit geselecteerde televisieprogramma’s en degene die de fragmenten heeft uitgekozen. De presentator is er ”slechts” bij als een geinteresseerde luisteraar en een tijdbewaker. Luisteren wordt onderschat. In het programma 24 uur met … doet ie het uitstekend. Het is de koning van alle journalistieke vaardigheden. De eerste 2 elementen waarmee het programma al helemaal vol zit, zijn een eenheid. De presentator mag alleen een soort klankbord zijn, iemand die laat merken dat hij begrijpt wat de gast bedoelt en hem bij voldoende tijd aanmoedigt verder te vertellen, via parafraseren en reflecteren. Dat hem een nog belangrijker rol wordt gegeven brengt het programma uit zijn evenwicht. Hij beseft dit ook en daardoor is hij nooit ontspannen en denkt hij dat hij eenzelfde niveau moet inbrengen als dat van de kwaliteit van de beelden (en de gast). Ook vind ik dat hij de gekozen beelden van de gast serieus moet nemen en geen populair effectbejag moet nastreven door er bv. onzinnige kritiek op te uiten, uit een soort quasi-jaloersheid. Hij moet het enthousiasme van de gast overbrengen op de kijker. Dus niet als commentaar op Glenn Gould (de pianist) zeggen wat houdt hij zij handen raar (zich identificerend met de kijker die er niets van snapt of er niets aan vindt, wat maakt het middel uit), maar wat een ongelooflijke timing. De populaire dynamiek tussen gast en presentator is in dit programma totaal onbelangrijk en ongewenst. Die leidt de aandacht van de serieuze kijker alleen maar af. Hoe meer bescheiden de leiding zich opstelt, hoe prettiger de kijker het vindt, over het algemeen (voor de mensen voor wie het programma is bedoeld). Behalve als hij een saillant feit noemt waar nog nooit iemand aan gedacht heeft, mag hij wat uit zichzelf zeggen.

22-7-2013
TROONSWISSELING BELGIE
Bij de inhuldigingspeech had de nieuwe Koning van België niet moeten beloven dat hij: > ‘s lands onafhankelijkheid zal handhaven <, door zichzelf buiten levensgevaar te brengen en door talloze onderdanen een wisse dood in het vooruitzicht te stellen, maar hij had moeten beloven dat hij
“elke vorm van vijandig gedrag van aangrenzende landen of provincies reeds in het begin, met een scala van effectieve maatregelen, het hoofd zou bieden, met behulp van psychologen en psychiaters, van wie er 20 verbonden zijn aan het ministerie van Buitenlandse zaken, om te voorkomen dat meningsverschillen escaleren en uitlopen in vormen van uit de klauwen gelopen geldingsdrang, egoïsme, heerszucht en moordzucht als psychische afwijkingen.”
   Deze vervangende tekst zou een overbodige passage hebben geleken vanwege het succes van de EU, schijnbaar, want ondanks de recentelijke onschuldige gedachten aan opdeling van Belgie, mag gezegd worden, dat een oorlog doorgaans wordt gevoerd om de meest stompzinnige redenen. Ondanks positieve verwijzingen naar eenheid in verscheidenheid tussen Walen en Vlaanderen, blijft, bij mogelijk ondoordacht beleid, de kans aanwezig dat er een soort burgeroorlog uitbreekt, waarna de niet overleden burgersoldaten met posttraumatische stressklachten de rest van het leven verder moeten.
    Ik weet wel dat de oorpronkelijke passage te maken heeft met traditie, dus gebruik mag wel maar wel graag meteen gevolgd door nieuwe inzichten in crisisbeheersing,

22-07-2013
BEELDEN
Vandaag reed ik in Leuvenheim langs het meditatiecentrum Klein Sion de Rees met aan de ingang een beeld van een heilige. In de RK-Kerk drukken beelden van heiligen een bepaalde levenshouding uit. Zo’n beeld is een vorm van non-verbale communicatie, gericht op de naaste, een belangrijk samenlevingsprincipe. Beelden worden onderschat. Men moet doeleinden eerst kunnen verbeelden alvorens ze te kunnen realiseren.
    Men kan ook een eigen onderzoek doen naar allerlei andere doelgerichte visualisaties, die op hun wijze uitdrukking geven aan communicatie zonder woorden. Zo kan ik bv. ter weerszijden van mijn eigen tuin beelden van LEEUWEN plaatsen. Ik zou wel eens willen weten, wat dat met mijn eigen instelling zou doen t.o.v. mensen die mogelijk een iets andere levensvisie hebben dan ikzelf. Na een jaar zou ik als contrast de beide beeldjes kunnen weghalen en er voor in de plaats een beeld van een heilige vóór mijn woning kunnen zetten. Dit is om te kijken of het lukt op deze wijze een bepaald hoog ideaal, als lid van de kerk, te propageren, in mijn rol als heilig boontje.

10-7-2013
Bram Peper
Ex-burgemeester van Rotterdam, Bram Peper, heb ik gisteren gezien in een reportage over de Kuip. Hij speelde een zeer belangrijke rol bij een personeelsfeest in 1988, maar die rol werd op een zeer bescheiden wijze vorm gegeven, reden waarom ook de waardering ervoor meermaals op een niet uitdrukkelijke manier, via verscheidene niet alledaagse kanalen en met een bepaalde timing tot uiting werd gebracht. 

18-6-2013
Hersenonderzoek
Dr. Swaab doet hersenonderzoek. Hij denkt de kernvraag over leven na de dood te kunnen beantwoorden aan de hand van de resultaten van het onderzoek naar de hersenen van de mens door de mens. Dit kan niet.
     Een batterijmeter, die de staat van batterijen kan vaststellen, werkt op batterijen. Maar dit apparaat kan niet de staat van de eigen batterijen meten. Als de batterijen (bijna) leeg zijn werkt het apparaat niet en kan er niets worden gemeten. Zo kunnen wij, vanwege de beperkingen van onze hersenen, niet met onze hersenen onze hersenen goed en tot in de kern beoordelen. We zijn gevangen in een vicieuze cirkel. Of die kern nu de ziel is, doet er hier niet toe. 
     Een kind van twee jaar oud, dat de taal leert spreken, kan nooit de eigen taalvaardigheden beoordelen en vergelijken met die van een volwassen schrijver. Dat vergelijken gebeurt namelijk via de taal, te weten via allerlei ingewikkelde kenniselementen en regels, waar het kind geen weet van heeft. Het kind weet niet wat het niet weet.
     Een mens kan zichzelf niet uit het moeras omhoog tillen.
     Zo kunnen wij met onze hersenen onze hersenen niet ten diepste doorgronden en weten we dus ook niet of een gedeelte van de hersenen blijft functioneren na onze dood. Het gaat niet om de vraag of de mens ontstaan is uit de evolutie of niet maar of de evolutie een deel van de schepping is. Als alles is gemaakt door God, dan ook de evolutie. Net zoals de mens ontstaat vanuit de foetus in de baarmoeder, zo is ook de mensheid ontstaan vanuit een beginstadium.

 18-6-2013
Roken (Vervolg van vorige paragraaf)
Zo iemand ben ik dezer dagen tegengekomen en ik zei letterlijk wat ik in de vorige paragraaf beschreef.  Hoe komt het in hemelsnaam dat ik deze zinnen bedacht heb in minder dan een tiende seconde? Ze kwamen er vanzelf zonder bewust denken uitrollen. Zonder de mensen om me heen en de wezens waaruit ik gedurende miljoenen jaren ben geëvolueerd konden mijn geestesvermogens zich niet ontwikkelen. Dus is het uitsluitend aan hen te danken dat ik dit staaltje van ongelooflijke intelligentie heb kunnen tonen. Niettemin, het uiting geven aan deze verwondering lijkt een gevolg van domheid. Want het zet toch vraagtekens bij mijn enorme bescheidenheid. Dat dit in me opkomt heb ik niet aan mezelf te danken, maar, beste lezer, mede aan u, direct of langs vele omwegen. U mag zichzelf daar gerust voor op de borst kloppen.

7-6-2013
Roken
Stel, je komt iemand tegen van wie je weet dat hij lange tijd heeft geprobeerd met roken op te houden, maar je weet niet of dat succesvol was, dan moet je vragen: “Geen last meer van het niet roken?” Dan zit je altijd goed. Als die persoon dan zegt: “Ik ben weer begonnen, maar ik ga binnenkort weer stoppen”, dan moet je zeggen: “Je kent nu de valkuilen.”

5-5-2013
Mijn vader
Salomo’s wijsheid is spreekwoordelijk. Zo beval hij een kind door midden te hakken. Gelukkig ging het niet door. Dit is een van de meest aansprekende verhalen uit de Bijbel.
     Ik stuitte op een pocketboek van mijn vader over Salomo in de reeks “Boeken bij de Bijbel”, uitgekomen in de jaren 50. Het heet: “Salomo, de vorst van Israels gouden eeuw” door Prof. Dr. J. Schoneveld. Als je dit googelt krijg je vele vermeldingen. In het begin van het boekje lees je meteen de beeldende vertelling van het overspel van de vader van Salomo, David.
     Een prachtige verhandeling over wijsheid komt in het boekje voor op pag. 121/122, 2e druk.

3-5-2013
UItzondering op de regel
Een man liet een fles chocomel in de supermarkt vallen. In gruzelementen. Alles bruin. Hij was ontdaan door deze domheid. Een verkoopster bestrafte niettemin de man streng met “De zwaartekracht geldt ook voor u”. De man keek verbaasd, ontsteld door de implicaties van deze opmerking. Hij was acteur, had evenwel naar zijn weten van arrogantie nooit last gehad en de verkoopster, geimponeerd als ze was door zijn onschuld, bood haar verontschuldiging aan voor haar botte opmerking.

29-4-2013
Willem-Alexander
Naar mijn idee wordt Willem-Alexander enigszins onderschat. Ook hij is gericht op mensen en heeft veel gevoel voor goede menselijke verhoudingen. Toen hij een jaar of 4 was en in één ruimte verkeerde met zijn ouders en broertje Friso, holde hij van de ene naar de andere kant van de kamer speciaal om Friso een zoen te geven. Zulk gedrag is uniek. Er is vaak juist vanuit rivaliteit terughoudendheid tussen broers onderling, ongeacht leeftijd: wie krijgt de meeste aandacht van de ouders. Hierbij dient te worden aangetekend dat Friso daar hand in hand stond met zijn moeder.

29-4-201
Afscheid Beatrix
In een documentaire over Beatrix aait zij midden in de feetsvreugde van Koninginnedag een paard, dat zich enigszins distantieert van dit gebaar. Het denkt zeer duidelijk: “Ik ben maar een paard en sta hier maar.” Zo kan hartelijkheid toch pijnlijk zijn. (Een paard heeft de intelligentie van een kind van drie.)

29-4-2013
Willem-Alexander
Een van de beste beslissingen van Willem Alexander en Maxima, op hun huwelijk na, was het kopen van een huis in Mozambique. Wil je tot rust kunnen komen en afstand kunnen nemen om met frisse blik een helder oordeel over belangrijke zaken te kunnen vormen, moet je een verblijfplaats zoeken die in niets lijkt op de reguliere thuissituatie. Je moet je dus afzonderen. Of dat nou een klooster is of iets anders doet er niet toe. Het schijnt zo te zijn dat hun huis stond in een niet al te netjes milieu. Wie zegt dat ze zich op negatieve wijze hadden laten beinvloeden door de onvolmaaktheden in het gedrag van de meeste bewoners in die regio? Majoor Bosschardt was toch ook niet bang om crimineel te worden tussen de verhoudingsgewijs hoge graad van criminaliteit van de Wallen, die ze regelmatig bezocht?  Bovendien moet je je kunnen afschermen van het ongepaste gluren van journalisten.

29-4-2013
Willem-Alexander
Sympathiek van de ras-republikein van Rossem is, dat hij 3 koningen van Nederland uit het verleden ten tonele heeft gevoerd bij Pauw en Witteman. In vergelijking met hen, vooral de laatste, Willem III, kan Willem Alexander er geen potje van maken. Dit geeft ontspannenheid en tempert de hoge verwachtingen.

19-4-2013
Economische crisis
Ik heb nooit geweten dat een potloodslijpmachine (22 euro) zo prettig werkt en een zo goed en snel resultaat geeft als ik sinds enige dagen mag ervaren. Enkele slagen ronddraaien van de handle van het apparaat bewerkstelligt bij een potlood met een puntloos en plat uiteinde de productie van een puntgave, oerdegelijke en perfecte punt. Punt.

15-4-2013
Positief denken
Als een journalist een artikel schrijft voor een krant, dan zitten daar altijd zwakheden in. Er zullen ook sterkheden in zitten. Ik vind het niet kunnen dat sterkheden niet bestaat.

10-4-2013 (4)
Twijfel
Is twijfel wel een gevoel? Twijfelen is niet zeker weten hoe het zit. (Weifelen is niet zeker weten of je iets zult doen.) Je krijgt een bepaald gevoel in en over jezelf als je bij alles onzeker bent, maar is twijfel zelf een gevoel? (Modaliteit is datgene wat een zekerheid of een mogelijkheid uitdrukt. Modaliteit is geen gevoelswoord. Twijfel waarschijnlijk ook niet.) Twijfelen aan veel kan zich uitbreiden tot de wijze waarop je in het leven staat. Je kunt dan een onzeker persoon worden. Een wetenschapper twijfelt constant over de vraag of een ontdekking 100% op geldigheid, waarheid berust. Maar daar hoeft hij niet zelf een onzekere stemming van te krijgen en zeker geen onzeker persoon van te worden. Het kan wel. Of een voorzichtig, wijs persoon. Dat kan irritatie resp. be- of verwondering wekken, een gevoel. Dus een gevolg van twijfel kan zijn een gevoel. Maar twijfel zelf is geen gevoel. 
     Zelfvertrouwen * is een instelling, weten als gevolg van herhaald voelen maar is zelf geen gevoel. Moedeloosheid is voelen als gevolg van herhaald weten en is dus wel een gevoel. Twijfel is niet weten. Vreugde en verdriet zijn gevoelens. Een gevoel is iets wat je stemming beinvloedt.
    
* De wetenschap te kunnen vertrouwen op zichzelf kan op haar beurt weer een gevoel tot gevolg hebben. En dit gevoel een weten. En dit weten een gevoel. Via deze vergrotende en overtreffende trap ontstaat arrogantie.

10-4-2013 (3)
Het Engels als bemiddelende taal.
Ik kan de laatste 10 jaar niet op het woord opportunistisch komen. Ik weet dan wel dat het woord iets te maken heeft met “gelegenheid”, ik vertaal dat in het Engels: opportunity en zo kom ik op opportunistisch.

10-4-2013 (2)
Ontstaansoorzaak
Het DNA in het embryo schijnt de bouwstenen te bevatten voor de aanmaak van ogen, oren, lever enz. Die ontdekking beschouwde men als een doorbraak. Dat snap ik niet. Het wonderlijke is dat een veel belangrijkere kwestie nooit opgelost kan worden, namelijk de kwestie hoe het komt dat uit een bepaalde bron een oor voortkomt en geen oog. Wat is het verschil tussen die ontstaansoorzaken? En waardoor heeft dat verschil deze uitkomst?? Waardoor heeft een bron een oor tot gevolg?

10-4-2013 (1)
Spionage
Het is hypocriet spionage als een strafbaar feit te beschouwen. Landverraad is iets wat wij zelf bevorderen. Wij kunnen een vreemde mogendheid vaak alleen bespioneren als we de medewerking krijgen van landverraders van dat land. Is dat feit bij de Nederlandse regering een beletsel om de spionage uit te voeren? Ik vermoed van niet. Klopt dit, dan is een landverrader, behorend tot ons eigen land, bestraffen net zoiets als bepalen dat wij onze huisgenoten niet mogen bestelen, maar onze buren wel.