Paginatitels op categorie

Alle paginatitels zijn ondergebracht in twee overzichten, namelijk
- een summier totaaloverzicht van categorieën hier direct onder en daaronder
- gesorteerd per categorie: de links naar de pagina’s..

1. Basisinformatie
2. Basiscursus
3. Leven of dood
4. Oefenprogramma’s
5. Motivatie
6. Achtergrondkennis
7. Beleid
8. Praktische zaken
9. Varia (toegiften)

1.  B A S I S I N F O R M A T I E

HOMEPAGINA

CONTACT
De mogelijkheden om met de stichting contact te maken zijn hierop aangegeven


2.  B A S I S C U R S U S   van de stichting  (in een reguliere groep
)

CURSUSAVONDEN / WERKWIJZE

CURSUSKENMERKEN

CURSUS / ZELFHULP

CURSUS / RECENSIES

CURSUS / PERSBERICHT

CURSUS ARNHEM/VELP IN SEPT./OKT. 2013

CURSUS ARNHEM/VELP IN SEPT./OKT. 2013. INSCHRIJVINGSFORMULIER


PROBLEEMANALYSE (Deel van basiscursus):

Korte versie
Werkex. korte versie
Diepgaande versie
Werkex. diepgaande versie

VRAAG EN ANTWOORD
Bv. een vraag over de cursus


3.  L E V E N   O F  D O O D

AANPAK
Alleen punt 1


4.  O E F E N P R O G R A M M A ‘S   D I V E R S E N  (eventueel voor zelfstandig eigen gebruik)
(De letterlijke, werkelijke titels van de workshops kunnen iets verschillen van de onderstaande)

WORKSHOPS ALGEMEEN

LUISTERVAARDIGHEDEN
WORKSHOP PARAFRASEREN EN REFLECTEREN (1/3)
WORKSHOP PARAFRASEREN EN REFLECTEREN (2/3)
WORKSHOP PARAFRASEREN EN REFLECTEREN (3/3)

PROBLEEMANALYSE (Deel van basiscursus):
Korte versie
Werkex. korte versie
Diepgaande versie
Werkex. diepgaande versie

PROBLEEMANALYSE. TOEGIFT.
Hardnekkige problemen buiten verlegenheid.
http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-toegift/

KRITIEK EN PESTEN
WORKSHOP REAGEREN OP KRITIEK, DEEL 1/2

WORKSHOP
REAGEREN OP KRITIEK, DEEL 2/2

BOOSHEID

WORKSHOP REAGEREN OP PESTEN
WORKSHOP PESTERS AANPAKKEN


5.  M O T I V A T I E

LEVENSLOOP OPRICHTER STICHTING

PAULUSKERK TE ROTTERDAM (DS. HANS VISSER, NU DS. DICK COUVÉE)


DANKBAARHEID

OVERZICHT VAN HET AANBOD

Geen contributie. Ruim aanbod.

VOORDELEN VAN SAVE
Betrokkenheid is het sleutelwoord.

INBRENG VAN LEZERS

PUBLIC RELATIONS

 

6.  A C H T E R G R O N D K E N N I S

VRAAG EN ANTWOORD
Bv. een vraag over de cursus

VERLEGENHEID 1/2

VERLEGENHEID 2/2 http://www.aanpakverlegenheid.nl/verlegenheid-22/

KINDEREN

THERAPIEEN

STICHTING

LITERATUUR

LINKS


7.  B E L E I D

AANPAK

BESTUURLIJKE PRINCIPES

JAARVERSLAG  2012

JAARVERSLAG 2014
http://www.aanpakverlegenheid.nl/jaarverslag-2014/


HUISHOUDELIJK REGLEMENT 


8.  P R A K T I S C H E   Z A K E N

WIJZIGINGEN
Nieuwe pagina’s van deze website zijn hierop aangegeven, alsmede de laatste behoorlijke wijzigingen in bestaande pagina’s.

PAGINATITELS OP CATEGORIE
Deze pagina bekijkt u nu.

PUBLIC RELATIONS

CONTACT
De mogelijkheden om met de stichting contact te maken zijn hierop aangegeven.


9.  V A R I A  (t o e g i f t e n) 

PERSOONLIJKE NOTITIES (ZONDER STEEDS EEN RELATIE MET DE STICHTING)

ADVERTENTIES (“ZONNETJES”)

GEDACHTE-EXPERIMENTEN (1. RELATIES)

PROBLEEMANALYSE. TOEGIFT.
Hardnekkige problemen buiten verlegenheid.
http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-toegift/

+_+_+_+_+_+_+_+_