Kinderen

http://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/2080.html

Bij het maken van cursusmateriaal voor kinderen lijkt het volgende handig.

Ontwikkelingsstadia van kinderen
Bron: Prof. Michiel Westenberg

Eerst leert de jongere voor zichzelf op te komen (tussen ca. 10 en 13 jaar),

dan leert hij deelnemen aan een groepje gelijkgestemden (tussen ca. 13 en 17 jaar),

vervolgens gaat hij zichzelf en anderen beter begrijpen (tussen ca. 17 en 21 jaar),

en ten slotte ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen doen en laten (tussen ca. 21 en 24 jaar).

Het doorlopen hebben van de derde fase is voor de meeste adolescenten noodzakelijk om voldoende zelfinzicht te ontwikkelen om een goede studiekeuze te maken.

Emotionele problemen
Westenberg stelt ook vast dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ weliswaar meer in verband wordt gebracht met wangedrag, maar dat de emotionele problemen veel typerender zijn voor de jeugd. Emotionele problemen zijn vaak de oorzaak voor gedragsproblemen. Schooluitval bijvoorbeeld is vaak het gevolg van angst of depressie.

Probleemgedrag
Ontwikkelingspsycholoog Michiel Westenberg zal op de verjaardag van de universiteit, de dies natalis, spreken over ‘De jeugd van tegenwoordig’. In zijn rede zal Westenberg de normale ontwikkeling van adolescenten op de voorgrond te plaatsen om te laten zien wat de jeugd van tegenwoordig beweegt. ‘Dat maakt het wellicht iets eenvoudiger om probleemgedrag op juiste waarde te schatten en er op adequate wijze op te reageren.’

                                                     +_+_+_+_+_+_+_+_+_+_