Jaarverslag 2014

 

1. PESTEN

Er is een steekpartij geweest in een school in Voorburg als gevolg van pesten, met als resultaat een dodelijk slachtoffer (een van de pesters).

Op 5-11-2014 heeft de stichting de volgende email verstuurd aan de directie van de school

CITAAT

Geachte heren,
Mijn condoleances bij de recente gebeurtenissen op uw school!
Vele zelfhulpcursussen in communicatieve vaardigheden heb ik gegeven. http://www.aanpakverlegenheid.nl/persbericht/
Misschien is het een idee als u de volgende maatregelen neemt:
-          Leerlingen oproepen gesignaleerd pestgedrag bij u te melden. Meldt men niet dan is men zelf medeschuldig aan de gevolgen. (Als iemand op straat in hulpeloze toestand aan zijn lot wordt overgelaten, dan is men strafbaar, ook al kent men het slachtoffer niet.)
-          Bij een melding van beginnend pestgedrag, uitvoeren het volgende programma: http://www.aanpakverlegenheid.nl/pesters-aanpakken/
-          Leerlingen laten oefenen met reageren op pesten: http://www.aanpakverlegenheid.nl/pesten/

Vele andere pagina’s van mijn website zijn van belang. Een overzicht van de hele website: http://www.aanpakverlegenheid.nl/paginatitels-op-categorie/

Veel sterkte toegewenst,

D.J. Schoneveld

EINDE CITAAT

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN IN DE WEBSITE

Welke deze zijn en waar ze te vinden zijn, is aangegeven op de pagina www.aanpakverlegenheid.nl/wijzigingen/
Het aantal is ruim 10.

Verder zijn op de pagina Persoonlijke notities www.aanpakverlegenheid.nl/persoonlijke-notities/ ongeveer 8 nieuwe aantekeningen gemaakt.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

3. CURSUS

Door computerproblemen en gezondheidsproblemen kon er nog geen cursus worden opgestart.
Een artsen-assistent heeft voor een van zijn cliënten belangstelling getoond voor de cursus.
De website zelf kan ook functioneren als zelfstandig leermiddel (zelfhulp).

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

4. FINANCIEN

1. Er zijn evenals vorige jaren geen inkomsten en uitgaven geweest.
2. Er is geen bankrekening geopend vanwege de hoge kosten die de bank per mutatie in rekening brengt. Opening van een bankrekening is ook nog niet nodig, aangezien te verwachten ontvangsten uit cursussen e.d. voor het grootse deel meteen contant kunnen worden doorgesluisd aan bv. de verhuurder van de ruimte en voor het overige deel worden bewaard in een kas met kasboek. Er wordt een goede kascontrole uitgeoefend.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

5. VERENIGING VAN VERLEGEN MENSEN

Er zijn collegiale ontmoetingen en andere collegiale contacten geweest met bestuursleden van deze vereniging.

 

 

.