Inbreng van lezers

Stuur je bijdrage aan de Stichting Aanpak Verlegenheid, emailadres: info@aanpakverlegenheid.nl  (Zie ook de pagina “Contact“.) Het is de bedoeling dat ik je inbreng naar deze pagina transporteer. Je kunt bijvoorbeeld (desgewenst anoniem) schrijven over pestgedrag.

N.B.
Uit de bijdragen wordt geselecteerd omdat we streven naar een bepaald niveau. Enkele van de criteria zijn: Voldoende mate van openheid en eerlijkheid. Maar ook een element als beschaving is essentieel. Zo leveren we met ons allen een bijdrage aan het herstel van gezonde omgangsvormen en verhoudingen. Zo is het een misvatting dat je stoer bent, als je onbeschoft “durft” te zijn.

Bijdragen van lezers

1.