Huishoudelijk reglement

van de Stichting Aanpak Verlegenheid, notarieel opgericht 22 november 2011 bij notariskantoor Pels Rijcken te Apeldoorn, door D.J. Schoneveld, Van Rhemenhof 11, 6956 AJ SPANKEREN.

Registratienummer Kamer van Koophandel voor Arnhem: 53997654

Samenvatting:
Een aantal organisatorische dingen worden geregeld.

 1. Dit huishoudelijk reglement kan te allen tijde worden gewijzigd. Voor belangrijke wijzigingen geldt dat die worden vermeld op de pagina Wijzigingen. Daar worden de wijzigingen ook naar behoren toegelicht.
 2. Het doel van de stichting is: Het ontplooien van activiteiten die direct of indirect gericht zijn op bestrijding van verlegenheid in de ruimste zin van het woord, zo veel mogelijk via zelfhulp. Het begrip zelfhulp is elders in deze website toegelicht (onder cursus/zelfhulp).
 3. Er wordt getracht, naast het algemene aanbod, maatwerk te leveren, dit op zakelijke basis. Al het aanbod wordt verzorgd tegen kostprijs. Onder kostprijs worden verstaan de middelen die nodig zijn om de stichting levend te houden en ook op termijn een cursus en ander aanbod te kunnen verzorgen. Zoals in de statuten aangegeven is, mag een bestuurder van deze stichting persoonlijk geen inkomsten ontvangen van de opbrengsten van de stichting. De inkomsten en uitgaven worden opgenomen in een stuk dat heet “Financiele verantwoording over het jaar …..” Dit stuk wordt ter controle aangeboden aan de Commissie van Toezicht, die ter sprake komt in artikel 6.
 4. De stichting wil onder andere een denktankje zijn voor andere organisaties op het gebied van verlegenheid.
 5. De stichting wil onderzoeken of het mogelijk is dat zij met bemiddeling van scholen en onder de voorwaarde van aanwezigheid van één ouder (ivm PR), zelfhulpcursussen gaat geven voor kinderen met het oog op veel voorkomend pestgedrag op scholen en zelfmoordpogingen. Men wordt voor het leven getekend, als er niet snel afdoende hulp wordt geleverd. Ook worden workshops gegeven, zowel alleen via deze website als live. Zie de links Aanpak, Pesten, Kritiek (basis) en Kritiek.
 6. Het bestuur van de stichting is beperkt tot één lid, en wel de oprichter, dit ten dienste van de slagvaardigheid. Om het nadeel van een eenhoofdig bestuur op te vangen zijn opgericht een Comité van Aanbeveling, een Adviesraad en een Raad van Toezicht. In het Comité en de Adviesraad hebben zitting prof. dr. H.T. van der Molen, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmusuniversiteit, de heer ds. P.G. Schoneveld, emeritus-predikant, en de heer W. Derksen, een oud-leraar voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
  De Raad van Toezicht wordt bemand door:
  De heer H. Otten, ex-onderwijzer en vm. penningmeeester van een wijkvereniging, en de heer drs. A.J.G. van Oorschot, ex-voorzitter van de Vereniging van Verlegen Mensen.
 7. Het Comité van Aanbeveling, de Adviesraad en de Raad van Toezicht hebben uit hoofde van hun status geen juridische bevoegdheden en verplichtingen. *
 8.  De afkorting van de naam van de stichting is SAVE (Stichting Aanpak Verlegenheid Enz.).

*  De achtergrond hiervan is: het geven van vrijheid, onschendbaarheid en vertrouwen. De belasting voor de betrokken personen mag niet te groot zijn. De stichting neemt in alle situaties alle verantwoordelijkheid op zich.