Cursuskenmerken

Vooraf 1
Hoewel eenzaamheid een groot probleem is in onze samenleving, is de stichting in het leven geroepen niet louter om de eenzaamheid te bestrijden maar om te stimuleren dat de eigen tevredenheid over de kwaliteit van het aangaan en onderhouden van contacten omhoog gaat. Vandaar dat de bijeenkomsten samen een cursus heten en dat er een vast programma is. Initiatieven ter verhoging van de gezelligheid zijn zeer welkom, maar het is de bedoeling dat deze vooral buiten de eigenlijke cursus uitgaan van de deelnemers zelf, met eventuele hulp van de cursusleider, en geinspireerd worden door de geleerde vaardigheden en het positieve denken.

Vooraf 2
CONCENTRATIE + OEFENINGEN = TOEKOMST

Wat houdt concentratie in? Dit:

Met het oog op de toekomst je volledig richten op het heden, de toekomst totaal buiten sluiten en erop vertrouwen dat de toekomst volautomatisch uit het heden voortkomt. De toekomst is een verrassing, een cadeau omdat je haar buiten gesloten hebt. Concentratie wordt verstoord door problemen die niet opgelost worden. Geen concentratie? Geen toekomst.

INHOUD CURSUS
1. Programma-onderdelen bijeenkomsten:
A.  Gedane huiswerk,
B.  Andere ervaringen, vooral op het gebied van verlegenheid
C.  Persoonlijke doelen.
D.  Oefeningen: vier soorten:
a.  Luister-, spreek- en assertieve vaardigheden via oefengroepjes, rollenspelen, e.d.
b.  Het geheel vrijwillig leveren van een bijdrage aan de begeleiding met behulp van een
handleiding,
c.  Het leren ombuigen van irrationele denkpatronen.
d.  Oefeningen in duo’s in de buitenruimte (contact met vreemden).

+_+_+_+_+_+_+_

PROFESSIONELE AANBEVELING
2.  Oefeningen
op basis van wetenschappelijk werk van prof. dr. H.T. van der Molen
3.  Grote tevredenheid
van professionele deskundigen over de cursus. Zij wijzen vaak op de cursus.

+_+_+_+_+_+_+_

EFFECTIVITEIT
4.  Vooruitgang
wordt bepaald door de grondigheid van het doen van huiswerk. De cursusavonden zijn een onmisbare springplank. Dus als je gemotiveerd bent, kun je rekenen op goede resultaten.
5.  Royale tijd
tussen de cursusavonden (2 weken) biedt gelegenheid om de verlegenheid te overwinnen tijdens de cursus.
6.  Veel samenwerking
tijdens de begeleiding van de reguliere avonden. Daardoor loopt alles als vanzelf goed, ook dankzij duidelijke handleiding. Inhoud reguliere avonden staat vast. Begeleiding valt onder zelfhulp.
7.  Veel onderlinge aandacht en extra oefenmogelijkheid
buiten de cursusavonden om, als je via de cursusleider iets kunt afspreken (oefenpartners, praatavonden, extra oefenavonden, wandelingen, uitstapjes, e.d.).
8.  Veel ruimte voor eigen initiatief. Vrije invulling.
9.  Structuur cursus
is een eenheid met de losheid van de uitstapjes, die overigens niet verplicht zijn.

+_+_+_+_+_+_+_

GUNSTIGE OMSTANDIGHEDEN
10.  Zeer lage kosten, veel resultaat o.a. door zelfhulp.
11.  Niemand verdient
iets aan de cursus. De ervaringsdeskundigheid van iedereen wordt door iedereen benut.
12.  Groepssolidariteit.
13.  Ruime doelgroep.
14.  Veel herkenning en erkenning.
15.  De cursusleider is een zo klein mogelijk deel van alle cursusavonden persoonlijk aanwezig en
heeft zo weinig mogelijk inbreng. Hoe zelfstandiger de cursus gevolgd wordt, hoe beter het is voor de bestrijding van verlegenheid.
16.  Twee maal een evaluatie van de cursus
17.  Zie verder eventueel punt 2 en 4 van de pagina http://www.aanpakverlegenheid.nl/paginatitels-op-categorie/. Je kunt daar een keuze maken uit nadere hyperlinks, als je meer wilt weten over de cursus.

+_+_+_+_+_+_+_