Aanbod

20-5-2013

Samenvatting:
Het aanbod is ruim.

HET AANBOD IS ALS VOLGT

Cursus
Volgen en leiden. Voorbeelden op DVD van goede en slechte communicatie.
Zelf, met hulp, samenstellen van speciale oefenprogramma’s voor extra avonden. Alles geheel vrijwillig. *

Vervolgcursus
Alleen voor hen die de basiscursus gedaan hebben

Workshops:
- Parafraseren en reflecteren
- reageren op kritiek
- reageren op pesten
- pesters aanpakken

Uitstapjes met de cursusgroep
Deze zijn een zeer nuttig maar niet verplicht deel van de cursus.

Praatgroepen in de vorm van huiskamerbijeenkomsten
Naast of in plaats van de cursus. Voor 3 tot 6 leden. Bij een lid thuis, zonder duidelijke structuur.

Medewerker worden
Er zijn zeven taakgebieden waarin u zich nuttig zou kunnen maken. Deze taakgebieden zijn:
- 1e contactpersoon cursusgroep, tevens lid cursusgroep
- 2e contactpersoon cursusgroep, tevens lid cursusgroep
- Avondbegeleider cursusgroep, tevens lid van de cursusgroep, afwisselend met andere groepsleden
- Educatie,
- Recreatie,
- Public relations,
- Controle financien. Deze staan verder onder controle van de Commissie van Toezicht.
- Deze website: lezen
- Bijdragen schrijven naar emailadres: info@aanpakverlegenheid.nl

*  Cursus-kenmerken: http://www.aanpakverlegenheid.nl/cursus-kenmerken/